Skip to main content

Information till doktorander

Ett nytt studentgränssnitt i Ladok

Vi har fått ett nytt Ladok-system på KI. Detta används från och med den 20 november 2017.

Som doktorand har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Webbregistrering på ditt forskningsarbete och övriga kurser

Du som är doktorand ska registrera dig på ditt forskningsarbete varje termin, samt på övriga kurser du läser inom forskarutbildningen.

Forskningsarbetets registreringsperiod är 15 december – 31 januari inför en vårtermin och 15 juni – 31 augusti inför en hösttermin.

För övriga kurser inom forskarutbildningen är registreringen öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

Inloggning

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt KI-ID på den här sidan: https://www.student.ladok.se/