Skip to main content

Forskning om Infektionssjukdomar

All information about the Infectious Diseases Unit is in English. Please click on the link above.

Avdelningen för infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Solna bedriver forskning i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen fokuserar på infektioner och immunförsvaret och innefattar experimentell, klinisk, register och epidemiologisk forskning.

Forskare vid avdelningen arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för molekylärmedicin, SciLifeLab, Smittskydd Stockholm samt Folkhälsomyndigheten.

Information om avdelningen och forskargrupperna finns på den engelska sidan

Kontakt

Enhetschef

Professor/överläkare

Anna Färnert

Telefon: 08-517 752 85
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anna.Farnert@ki.se

Enhetsadministratör

Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektionskliniken, B2:03

171 76 Stockholm

Postadress

Institutionen för medicin Solna (MedS)

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, B3:03

171 76 Stockholm

Leveransadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektion B3:03

171 76 Stockholm