Forskning om Infektionssjukdomar

All information about the Infectious Diseases Unit is in English. Please click on the link above.

 

Avdelningen för infektionssjukdomar vid Institutionen för medicin, Solna bedriver forskning i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen fokuserar på infektioner och immunförsvaret och innefattar experimentell, klinisk, register och epidemiologisk forskning.

Forskare vid avdelningen arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för molekylärmedicin, SciLifeLab, Smittskydd Stockholm samt Folkhälsomyndigheten.

Information om avdelningen och forskargrupperna finns på den engelska sidan

Kontakt

Avdelningschef

Anna Färnert

Professor/överläkare
Färnert A
K2 Medicin, Solna

Sahra Bunner

Administratör
08-524 81556
Administration
K2 Medicin, Solna