Forskargrupp Per-Johan Jakobsson

Per-Johan Jakobsson

Professor/specialistläkare
Jakobsson P
K2 Medicin, Solna

Translationell medicinsk forskning inom området inflammatoriska sjukdomar

Vår forskning syftar till att utveckla ny medicinsk behandling för reumatiska och andra sjukdomar. Fokus för arbetet ligger främst på arakidonsyrakaskaden genom utveckling av mPGES-1 inhibitorer, men innefattar även epigenetiska modulatorer och hämmare av proteinkinaser m.m. . Vidare studerar vi biomarkörer och autoantikroppar som förekommer vid reumatoid artrit och systemiska autoimmuna sjukdomar och deras patofysiologiska roll.

Vi är utrustade och finansierade för eikosanoidforskning, utveckling av cellsystem från patientmaterial (RA, lupus, myosit, systemisk skleros och IBD) samt protein- och antikropssproduktion. Vi är experter på metoder inom proteomik, lipid metabolomik och cytokin-analyser, ofta fokuserat på effekten av nya läkemedelskandidater (antikroppar och organiska molekyler).

Samarbete med Guangdong Provincial Hospital of Chinese Medicine

Växtbaserad Kinesisk traditionell medicin utgör en inspirerande källa för utveckling av nya läkemedel. I ett samarbete har vi fått möjligheten att etablera ”Joint Research Base for Chinese Medicine” (JRBCM) vid KI. Huvudmålet är att studera vissa av dessa växter för att sedan vidareutveckla läkemedel för behandling och prevention av reumatoid artrit. Vi arbetar enligt vedertagna vetenskapliga farmakologiska och farmakognostiska principer för att successivt skapa mer evidens för växtbaserade läkemedel, deras innehåll, verkningsmekanismer för bioaktiva identifierade molekyler och vidareutveckling av desamma. Vi ser stor potential i projektet, att kunna utveckla nya läkemedel för prevention av reumatoid artrit.

Fler projekt

For more information please see the English page

Medlemmar

Louise Berg, senior lab manager
E-post: louise.berg@ki.se
Tel: 070-935 29 99

Louisa Brieskorn

Iro Chaitoglou

Charlotte Edenius, anknuten
E-post: charlotte.edenius@ki.se

Kristina Edfeldt, forskningssamordnare
E-post: kristina.edfeldt@ki.se

Susanne Gräslund, forskare
E-post: susanne.graslund@ki.se

Helene Alexanderson

Helena Idborg, forskarassistent
E-post: helena.idborg@ki.se
Tel: 08-524 839 46

Per-Johan Jakobsson, professor
E-post: per-johan.jakobsson@ki.se
Tel: 070-483 80 18

Marina Korotkova, forskare
E-post: marina.korotkova@ki.se
Tel: 08-517 756 21

Karin Larsson, forskarassistent
E-post: karin.larsson@ki.se
Tel: 08-524 839 46

Jianyang Liu

Stina Nordman

Charlotta Preger

Mingmei Shang, forskningssamordnare
E-post: mingmei.shang@ki.se

Julia Steinmetz, forskarstuderande
E-post: julia.steinmetz@ki.se

Michael Sundström, senior lab manager
E-post: michael.sundstrom@ki.se

Sanna Tavakoli

Edvard Wigren,forskningsingenjör
E-post: edvard.wigren@ki.se

Janika Welzel

Ahlem Zaghmi

PJ
Innehållsgranskare:
2021-12-29