Diabetes & hjärtkärlsjukdom

Forskargruppen kring Senior Professor Lars Rydén arbetar med kliniskt inriktad forskning inom området diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Professor, senior

Lars Rydén

Telefon:08-517 721 71

Enhet:Forskargrupp J Pernow

E-post:Lars.Ryden@ki.se

Gruppen har byggt upp en stor kunskapsmassa inom området och dess forskningsinsatser har rönt betydande uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Gruppen har tagit initiativ till och lett kliniska studier, i mindre och större skala med patientrekrytering vid åtskilliga sjukvårdsenheter i och utanför Sverige. Dessa har lett till ett antal högt rankande och ofta citerade artiklar och hittills 14 doktorsavhandlingar.

Några exempel på kända studier som utgått från forskargruppen är de två DIabetes Glucose and Acute Myocardial Infarction (DIGAMI) undersökningarna, Glucose And Myocardial Infarction (GAMI) studien, Euro Heart Survey om diabetes och hjärtkärlsjukdom, PAROdontit och dess relation till KRANsKärlsjukdom (PAROKRANK) samt de diabetesorienterade delarna av European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events (EUROASPIRE IV och V). Resultaten av dessa studier har redan påverkat de internationella riktlinjerna för utredning, behandling samt prognosställande hos personer med diabetes och hjärtinfarkt. Bl.a. har gruppen visat att en majoritet, omkring två tredjedelar, av patienter med kranskärlssjukdom har tidigare oupptäckta störningar i sin glukosomsättning och att detta har betydelse för deras framtidsutsikter. Vi har även visat att ett oralt glukostoleranstest just nu måste anses vara det bästa sättet att screena för sådana störningar i högrisk populationer t.ex. de med etablerad hjärt-kärlsjukdom liksom att det föreligger ett samband mellan parodontit och hjärtinfarkt där glukosstörningar har betydelse.

Fortsatta studier pågår för att kartlägga vad dessa samband kan bero på och hur man bäst ska spåra och ta hand om personer med glukosstörning och diabetes för att förbättra prognosen efter hjärtinfarkt. Likaså pågår kartläggningsarbete om sambandet mellan hjärtsvikt och diabetes och andra glukosomsättningsstörningar samt  omhändertagande vid dessa tillstånd.

Det är av stor vikt att klargöra hur prognos och behandling hos individer med diabetes med hjärtinfarkt kan förbättras. För detta behövs ökad kunskap om hur vi idag handlägger den aktuella patientpopulationen och om nya behandlingsmöjligheter och om riskfaktorer vid sidan av de traditionella högt blodtryck, höga blodfetter samt rökning. Att kartlägga och åtgärda oupptäckta glukosstörningar hos hjärtinfarktpatienter är viktigt dels för individens risk för framtida diabeteskomplikationer och dels för den ökade kardiovaskulära risken som tillståndet medför. Det torde dessutom finnas avsevärda hälsoekonomiska vinster i att förhindra kardiovaskulära komplikationer, de allvarligaste och mest kostsamma hos patienter med glukosomsättningsstörningar. Hur dessa patienter bäst skall tas om hand är något vi för närvarande studerar i nya studier i planeringsfasen.

Den forskning vi bedriver är nära kopplad till den kliniska verksamheten och flera gruppmedlemmar har kombinerade forskar- och läkartjänster. Inom forskargruppen arbetar även ett stort antal personer med specialutbildning kring monitorering av studier och Good Clinical Practice, databashantering och statistisk analys. De har dessutom betydande erfarenhet av  kliniskt omhändertagande av hjärtpatienter med diabetes och glukosstörningar.

Samarbetspartners

Forskargruppen samarbetar med flera andra forskargrupper vid Karolinska Institutet och vid andra universitet och högskolor inom och utom landet. Bland dessa märks grupperna kring:

Professor Bertil Lindahl vid Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet

  - registerstudier av infarktpatienter med och utan diabetes, samt samspelet mellan parodontit  och kardiovaskulär sjukdom

Professorerna Björn Klinge och Anders Gustafsson samt Docent Kåre Buhlin vid tandläkarhögskolan, KI

 - samspelet mellan parodontit och kardiovaskulär sjukdom

Professor emeritus Åke Nygren

 - samspelet mellan parodontit och kardiovaskulär sjukdom

Professorerna Kerstin Brismar vid endokrinologiska kliniken, KS

 - molekylära mekanismer bakom glukometabola störningar och hjärt-kärlsjukdom

Professorna David Wood och Kornelia Kotseva, National Institute for Prevention and Cardiovascular Health, National University of Ireland

 - EUROASPIRE och INTERASPIRE

Professorerna Dirk de Baquer och Guy De Backer, Universitetet i Ghent, Belgien

- EUROASPIRE och INTERASPIRE

Professor Jaakko Tuomilehto National Institute for Health and Welfare, Helsingfors, Finland

- Diabetesrelaterade epidemiologiska studier främst inom ramen för EUROASPIRE och  INTERASPIRE

Professorerna Hertzel Gerstein och Salim Yusuf, Mc Master Universitetet, Hamilton, Canada

- Internationella kliniska prövningar av läkemedel

Gruppmedlemmar

 • Lars Rydén, Senior Professor
 • Anna Norhammar, Professor
 • Linda Mellbin, Docent
 • Barbro Kjellström, Docent
 • Per Näsman, Högskolelektor, statistiker
 • Christina Jarnert, Med Dr
 • Viveca Gyberg, Med Dr
 • Matthias Lidin, Med Dr
 • Anne Wang, Med Dr
 • Maria Isabel Smáradóttir, Doktorand
 • Elina Rautio, Doktorand
 • Giulia Ferrannini, Doktorand
 • Stina Smetana, Leg sjuksköterska
 • Kerstin Höglund, Leg sjuksköterska
 • Eva Ólafsdóttir, Leg sjuksköterska
 • Victoria Boström Nilsson, Undersköterska
 • Britt-Marie Höglund, sekreterare

Utvalda publikationer

Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, de Faire U, Gustafsson A, Holmer J, Kjellström B, Lindahl B, Norhammar A, Nygren Å, Näsman P, Rathnayake N, Svenungsson E, Klinge B. Periodontitis increases the risk of a first myocardial infarction. A report from the PAROKRANK Study. Circulation 2016; 133:576-583.

Wang A, Arver S, Flanagan J, Gyberg V, Näsman P, Ritsinger V, Mellbin LG. Dynamics of testosterone levels in patients with newly detected glucose abnormalities and acute myocardial infarction. Diab Vasc Dis Res. 2018 Nov;15(6):511-518.

Gyberg V, De Bacquer D, Kotseva K, De Backer Guy, Schnell O, Sundvall J, Tuomilehto J, Wood D, Rydén L on behalf of EUROASPIRE IV Investigators. Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test and HbA1c. - A report from EUROASPIRE IV, a survey from the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2015; 36:1171-1177.

The ORIGIN Trial Investigators. (Writing committee: Mellbin LG, Rydén L, Riddle MC, Probstfield J, Rosenstock J, Díaz R, Yusuf S, Gerstein HC). Does hypoglycaemia increase the risk of cardiovascular events? A report from the ORIGIN trial. Eur Heart J. 2013 Oct;34(40):3137-44

Norhammar A, Tenerz Å, Nilsson G, Hamsten A, Efendic S, Rydén L, Malmberg K. Glucose metabolism in patients with acute myocardial infarction and no previous diagnosis of diabetes mellitus - A prospective study. Lancet 2002; 359: 2140-2144.