COMBAT-MS: Retrospektiv datainsamling

COMparison Between All immunoTherapies for Multiple Sclerosis (COMBAT-MS) är en observationell, långsiktig, prospektiv, kohortstudie som syftar till att undersöka säkerhet, effektivitet och patientnöjdhet för sjukdomsmodulerande behandlingar som används vid skovvis förlöpande MS i Sverige. Denna sida samlar information om den retrospektiva delen av datainsamlingen, och är riktad till de som arbetar med studien lokalt.

Bakgrund

Då ett läkemedel släpps på marknaden har det genomgått rigorös testning för att bevisa tillräcklig effekt, och frånvaro av akuta och allvarliga biverkningar. Det finns finns dock ett stort behov av att följa upp säkerhet och effekt av läkemedel så som de faktiskt används på marknaden, då randomiserade prövningar ofta är relativt små, följer upp deltagarna under relativt kort tid, och ofta endast inkluderar relativt friska patienter som inte representerar hela den patientgrupp som möts i klinisk praxis. Inom MS-vården är detta behov kanske särskilt stort, då ett vanligt läkemedel, rituximab (Mabthera), inte officiellt har godkänts för behandling av MS, även om det godkänts för vissa andra sjukdomar. Projektet COMBAT-MS syftar till att bidra med sådan uppföljning, och är möjligt tack vare ett stort anslag från den amerikanska forskningsstiftelsen PCORI. Studien involverar sju MS centra i Sverige, och samordnas av Fredrik Piehl vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm. Det finns också ett samarbete kring säkerhetsuppföljningen med forskare vid Kaiser-Permanente i Kalifornien, USA.

Datainsamling

Centralt för insamlingen av data för COMBAT-MS är det svenska MS-registret (SMSreg). SMSreg lanserades officiellt 2001 och har sedan dess varit en viktig del i såväl det kliniska arbetet, som MS-forskningen. COMBAT-MS-studien är uppdelad i två steg: en retrospektiv uppdatering av data i SMSreg, följt av den fortsatta prospektiva datainsamlingen. Det är den retrospektiva uppdateringen av SMSreg som beskrivs här. Patienter tillhörande de olika centra identifieras genom SMSreg och listor på dessa distribueras till forskningshuvudmannen på respektive center. Data samlas sedan in genom en organiserad journalgenomgång enligt mall och registreras i SMSreg. Se utförliga instruktioner för detta i dokumenten nedan, och vid ytterligare frågor vänligen kontakta Fredrik Piehl. Om något är oklart för er är det säkert av intresse även för andra inom projektet!

Tidsplan

  • Start: Retrospektiv genomgång av journaler och registrering i MS-registret beräknas kunna starta i mitten av februari

  • Slut: Den retrospektiva datainsamlingen ska vara klar senast 1 juni.

Kontakt

Professor/överläkare

Fredrik Piehl

Telefon: 08-517 798 40
Enhet: Neuro Piehl
E-post: Fredrik.Piehl@ki.se

Dokument