Skip to main content

Cancer

Cancer är en av de främsta orsakerna till sjukdom och dödlighet i världen. I takt med att världens befolkning förändras till både storlek och ålderssammansättning förväntas antalet nya cancerfall öka markant under de kommande decennierna. I och med att det sker en ökad utveckling av nya cancerterapier, läkemedelsbehandlingarna blir mer långvariga samt att exponering för biverkningar ökar på lång sikt på grund av ökad överlevnad till följd att bättre vård, behövs det mer forskning inom området cancerläkemedelsepidemiologi.

Vid CPE bedrivs forskning där risker för cancer efter läkemedelsbehandling studeras, svar på cancerbehandlingar och eventuella negativa eller långsiktiga effekter av läkemedel som används för att behandla cancer.

Många av de studier som genomförs vid CPE är internationella samarbetsprojekt eftersom stora studiepopulationer är nödvändiga för att upptäcka fall där cancer kan ha orsakats till följd av olika behandlingsformer eller för att undersöka biverkningar av cancerläkemedel. Några exempel på våra studier inom detta område undersöker exponering av läkemedel mot diabetes och risk för cancer i urinblåsan, biverkningar av lungcancerbehandlingar samt risken för bröstcancer hos patienter som behandlats med antipsykotiska läkemedel.

Profilområdet leds av Shahram Bahmanyar (Publikationer på PubMed).