Anställda och anknutna, forskargrupp Johan Askling