Toppublikationer, MedH

Forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) medverkar i artiklar som publicerats i ett urval av högt rankade tidskrifter. För en lista på MedH:s toppublikationer hänvisar vi till den engelska sidan.