Rummets betydelse för lärande

Peer-learning

Har du funderat över varför vissa lärosalar bara fungerar och andra inte? I ett unikt samarbete med Röda Korsets högskola samlar vi nu Campus Huddinge för att samtala kring hur du kan tänka för att matcha lärandemiljö till det du vill ska hända.

Karolinska Institutet har gjort en medveten satsning på både formella och informella lärandemiljöer de senaste åren. All ny- och ombyggnation är förankrad i forskning om lärande. Nu behöver vi lära oss hur vi kan få ut det mesta av de nya lärandemiljöer vi har. Samtidigt har KTH och Röda Korsets Högskola precis flyttat in till nyproducerade lokaler. Gemensamt med Södertörns Högskola står lärosätena för en ansenilg stor yta lärandemiljö.

Seminariet avslutas med lättare förtäring och mingel.

Syfte

Det övergripande syftet med detta seminarium är att diskutera den fysiska lärandemiljöns möjligheter. Detta görs utifrån den internationella forskning som finns om lärande, arkitektur och utformning av lärandemiljöer och samt de samlande erfarenheter som gjorts efter införandet av de nya lärandemiljöerna på KI och RKH.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska Du kunna:

  • Aktivt välja lärosal och andra informella lärandemiljöer för att stödja de pedagogiska metoder Du använder i Din undervisning.
  • Förklara forskningen bakom utformningen av den fysiska lärandemiljön

Undervisningsspråk: svenska

Antal högskolepoäng: 0

Förkunskapskrav: Inga.

Datum: 2016-12-01

Tid: 15.00 - 18.00

Seminariet leds av Jonas Nordquist och Teresa Sörö, Medical Case Centre, Center för Lärande och Kunskap

Dokument