Peter Arners forskargrupp-Lipidlaboratoriet

Gruppen fokuserar på hur omsättningen av de mänskliga fettcellerna och deras lipidinnehåll regleras. För vår forskargrupp är inflytandet av inflammatoriska faktorer av speciellt intresse.

Om vår forskning

Forskningsgruppen studerar nya aspekter på den mänskliga fettcellens funktion. För närvarande är fokus på longitudinella studier av fettcellernas metabolism och dess betydelse för förändringar i kroppsvikt och utveckling av kliniskt betydelsefulla sjukdomar som relaterar till ämnesomsättningen.

Peter Arner utvecklade och ledde Lipidlaboratoriet fram till och med 2018. Huvudspåret i laboratoriet rör den mänskliga fettväven reglering normalt och vi sjukdomstillstånd.

Mer information om forskningen i Peter Arners grupp finns på den engelska sidan

Gruppledare

Peter Arner

Professor Emeritus
Rydén&Mejhert
H7 Medicin, Huddinge
PA
Innehållsgranskare:
2022-10-18