Myriam Aouadis forskargrupp - Immunmetabolism: Makrofagers betydelse för hälsan och metabola sjukdomar och leversjukdomar

Vi strävar efter att förstå immunsystemets roll vid leversjukdom hos överviktiga patienter. Målsättningen är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Om vår forskning

I vårt labb använder vi sofistikerade metoder för att undersöka multipla fenotyper och makrofagers funktion i kroppens metaboliska vävnader. Ett särskilt fokus ligger på metabola komplikationer kopplade till fetma.

Mer information om forskningen i Myriam Aouadis grupp hittar du på den engelska sidan. 

Gruppledare

Myriam Aouadi

Senior forskare
Aouadi
H7 Medicin, Huddinge