Mikael Rydén - Professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning

Den 1 juli utsågs Mikael Rydén till professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning vid Enheten för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, Institutionen för Medicin, Huddinge.

Grattis till professuren! Vad betyder tjänsten för dig?

Det ger mig en utmärkt plattform att fortsätta mina studier på humanfettcellsfunktion.

Hur länge har du varit på KI Huddinge?

Jag började i samband med att jag gjorde min forskar-AT 1998, jag hade egentligen tänkt bli ortoped och studera bentillväxtfaktorer men slumpen ville annat.

Vad handlar din forskning om?

Den handlar brett om humana fettcellers roll vid en rad olika tillstånd med såväl för mycket som för lite fettväv, vi studerar t ex fetma, typ 2 diabetes, kronisk njursvikt men även cancertillstånd där man via oklara mekanismer förlorar fettväv vilket är en prognostiskt dålig markör. Vi gör kliniska som experimentella studier på våra två laboratorier på C2-84 och NOVUM.

Hur kommer du använda din professur tjänst - vad har du för planer?

Vi har ett stort antal projekt, bl a stora samarbetsprojekt på EU-nivå som kommer ta en mycket stor del av min tid de närmaste åren. Jag vill också fortsätta utveckla de interdisciplinära samarbeten vi initierat på KI de senaste åren.

Vad har du för andra uppdrag inom forskarsamhället?

Förutom bl a Vetenskapsrådet och SBU som jag arbetat mycket för sitter jag som representant i Diabetesprogrammet samt i MetEndo nätverket för forskarutbildning här på KI.

När insåg du att du ville bli forskare?

Tidigt, jag visste nog redan på högstadiet att jag skulle fördjupa mig inom ett akademiskt ämne, däremot hade jag aldrig trott att jag skulle bli läkare, jag var mer inriktad på matematik eller fysik på den tiden.