Skip to main content

Medical Case Centre

Medical Case Centre (MCC) arbetar mot flera uppdragsgivare. Inom Karolinska Institutet fungerar MCC som en enhet inom ramen för Centrum för lärande och kunskap (CLK). MCC arbetar också mot Karolinska Universitetssjukhuset (specialistläkarutbildningen) samt mot Rödakorsets högskolas utbildningar.

Vi hjälper olika utbildningar att införa och implementera interaktiv pedagogik i bred bemärkelse. Våra områden är; direkt lärarstöd, ledarstöd för pedagogiska ledare, utveckling av fysisk lärandemiljö samt kommunikation genom digital media (webcast och podcastproduktion).

WA
Webb Admin
2018-09-21
Teresa Sörö