Medical Case Centre

This page in English

Medical Case Centre (MCC) arbetar mot flera uppdragsgivare. Inom Karolinska Institutet fungerar MCC som en enhet inom ramen för Centrum för lärande och kunskap (CLK). MCC arbetar också mot Karolinska Universitetssjukhuset (specialistläkarutbildningen) samt mot Rödakorsets högskolas utbildningar.

Vi hjälper olika utbildningar att införa och implementera interaktiv pedagogik i bred bemärkelse. Våra områden är; direkt lärarstöd, ledarstöd för pedagogiska ledare, utveckling av fysisk lärandemiljö samt kommunikation genom digital media (webcast och podcastproduktion).

Eric Holmboe on Global challenges in assessment

Eric Holmboe talks about why Clinical Assessment is so important but also difficult.  

REKUH - talk Residency education at Karolinska University Hospital

Learning by doing but doing it digital

Neil Metha talks how to be student centered online. How can active learning look in the digital context

Clinical Assessment with Geoff Norman - Keep it simple!

Professor Geoff Norman utvecklar vad forskningen säger om kliniska bedömningar och och tar kål på några myter inom utbildning.

Jonas Nordquist och Teresa Sörö i MedEd Updates.