Mats Eriksson - Professor i internmedicin

Mats Eriksson, som arbetat på KI och Karolinska universitetssjukhuset sedan 1981, utsågs 2012 till adjungerad professor vid Enheten för metabolism, Institutionen för medicin, Huddinge.

Grattis till din nya professur! Vad betyder den här utnämningen för dig?

- Det är en slags uppskattning av all forskning kring kolesterolomsättning som jag bedrivit och av allt arbete som jag lagt ner på att ta hand om patienter med blodfettrubbningar under de senaste 30 åren, säger Mats Eriksson.

Berätta lite om din forskning.

- Jag fokuserar på att beskriva mekanismer bakom ärftliga blodfettrubbningar, speciellt kring en sjukdom som heter familjär hyperkolsterolemi och som ofta leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Just nu håller vi på att implementera de senaste landvinningarna inom genetisk diagnostik för att därigenom förstå mer om bakgrund och möjliga terapeutiska möjligheter. Det är också viktigt att tidigt identifiera patienter för att kunna behandla och förebygga komplikationer hos dessa, berättar Mats och fortsätter:

- Jag driver även tillsammans med professor Paolo Parini en forskningslinje kring ett enzym som heter ACAT 2, som har betydelse för den så kallade esterifieringen av kolesterol. Här håller vi på att samla in blod, levervävnad samt tarmvävnad från människa för att sedan analysera olika steg i blodfettsomsättningen. Parallellt driver vi cellstudier.

- Sedan är jag också huvudprövare i flera läkemedelsprövningar där nya biologiska läkemedel testas på väldefinierade patienter.

Varför valde du att forska om just kolesterolomsättning?

- Tidigt i min utveckling träffade jag mina handledare professor Bo Angelin och professor Kurt Einarsson som fick mig att förstå betydelsen av högkvalitativ forskning och vad som är viktigt. Beskrivningen av LDL receptor-funktionen och utvecklingen av statinerna - läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet - bidrog också till att jag ville jobba vidare inom fältet. Jag tror jag skrev ut det första statinreceptet i Sverige, och idag behandlas totalt cirka 750 000 patienter i Sverige med statiner!

Hur ser dina framtidsplaner ut?

- Jag vill försöka hålla mig frisk och fortsätta som tidigare. Vi testar nu bland annat en slags antikroppsbehandling som förefaller ha en stor potential att få ner kolesterolet till mycket låga nivåer. Jag tycker det finns rimliga skäl att tro att kolesterolsänkande behandling inom en snar framtid kan gå från att vara förebyggande till att bli en terapeutisk möjlighet att behandla svår åderförkalkning och få förändringarna i kärlen att gå tillbaka. Den möjligheten vill inte jag missa, konstaterar Mats Eriksson.