Skip to main content

Leading for Change - pedagogiskt ledarskap 2016

Studierektorsutbildning med fokus på pedagogiskt ledarskap

Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) i samarbete med Medical Case Centre vid Karolinska Institutet har nöjet att inbjuda till ettårigt program för studierektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap. Start april 2016

Kursens övergripande mål är att stärka Din roll som studierektor och att Du ska få verktyg som Du kan använda i Ditt arbete som pedagogisk ledare inom Din specialitet. Kursen är specialitetsövergripande.

 • Hur bygger Du en bra ST-utbildning?
 • Vilket är studierektorns uppdrag, ansvar och befogenheter?
 • Vilka föreskrifter styr och hur påverkar dessa ST-utbildningarnas utformning?
 • Hur anpassar du ST-utbildning för kollegor med utbildning från andra länder?
 • Hur driver Du ett pedagogiskt förändringsarbete i Din verksamhet i konkurrens med vårdproduktion, forskning och annan verksamhet?
 • Hur utformas och kommuniceras bra lärandemål?
 • Vilka pedagogiska metoder finns som främjar ST-läkarnas lärande?
 • Hur ska Du stödja och utbilda verksamhetens handledare så att de ger ST-läkarna bästa möjliga handledning?
 • Vilka metoder finns för bedömning av klinisk och teoretisk kompetens?
 • Hur kvalitetssäkrar vi ST-utbildningen?
 • Hur ser den internationella utvecklingen ut inom ST?

Kursen består av fyra stycken 2-dagars moduler samt en examinerande endagsmodul, varav två ges under vårterminen 2015 och två under höstterminen 2015. Kursen kommer ha både svenska och internationella lärare. Modulerna 2-4 ges helt på engelska. Stor del av kurslitteraturen kommer också vara på engelska.

Modul 1 11-12 april 2016 Uppdraget, yttre förutsättningar, ramverk och introduktion till pedagogiskt ledarskap.
Modul 2 2-3 maj 2016 Pedagogik 1: Målstyrd utbildning
Modul 3 12-13 september 2016 Pedagogik 2: Bedömning och examination av ST-läkare i klinisk verksamhet
Modul 4 6-7 oktober 2016 Internationella perspektiv och kvalitetssäkring
Modul 5 2 december Examination

Deltagande i samtliga moduler är en förutsättning för att bli antagen och kursen kostar 12 000 kr kursavgiften debiteras halvårsvis under 2016.

Inom ramen för kursen kommer Du att få möjlighet att genomföra ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete. Examination sker i sista modulen.

Kursen berättigar till pedagogiska veckor inom ramen för Karolinska Institutets meriteringssystem vid tjänstebefordran.

Kursen har ett begränsat antal platser och ansökan om deltagande ska göras med motivering om vad Du hoppas få ut av denna kurs. Beslut om antagning meddelas senast 1 mars 2016.

Ansökan

Sista datum för ansökan är 1 februari

Ansök till kursen HÄR

Varmt välkommen med Din ansökan!

Lars Kihlström
Överläkare / ST-rektor
Karolinska / KI

Helena SchildtTossman
Specialistläkare, Enhetschef
Akademisk Primärvårdscentrum

Jonas Nordquist
Fil.dr / medicinsk pedagog
Karolinska / KI

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Teresa Sörö