Julian Walfridssons forskargrupp - Akut myeloid leukemi (AML)

Akut myeloid leukemi (AML) är en aggressiv blodsjukdom med dålig prognos. Det finns därför ett stort medicinskt behov av att uppnå ökad förståelse för vilka faktorer som driver sjukdomen och att utveckla effektiva och riktade behandlingar med acceptabla biverkningar.

Om vår forskning

Huvudfokus för vår forskning är att identifiera faktorer och signaleringsvägar som representerar potentiella läkemedelsmål i AML och att få en ökad förståelse för de molekylära mekanismerna som bidrar till sjukdomen. Med denna målsättning använder vi funktionella genomiska tekniker, in vivo-modeller, patientmaterial och diverse cell- och molekylärbiologiska tekniker.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Julian Walfridsson

Senior forskare
Walfridsson
H7 Medicin, Huddinge
JW
Innehållsgranskare:
2023-03-01