Ingrid Dahlmans forskargrupp

Ingrid Dahlmans forskargrupp studerar kopplingen mellan bukfett, diabetes och åderförkalkning

Ingrid Dahlman arbetar kliniskt som en diabetolog med 20 års erfarenhet av diabetesforskning. I sin forskning studerar Dahlman hur arvsanlag påverkar bukfettets funktion och härigenom bidrar till fetma-relaterade komplikationer. Ett annat fokus är livsstilsinterventioner för att förbättra metabolisk hälsa hos personer med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

Mer information om forskningen vid Ingrid Dahlmans grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Ingrid Dahlman

Anknuten till Forskning
Internmedicin
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
ID
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2022-12-07