Ingrid Dahlmans forskargrupp

Ingrid Dahlmans forskargrupp studerar kopplingen mellan bukfett, diabetes och åderförkalkning

Om vår forskning

I forskargruppen studerar vi kopplingen mellan bukfett, diabetes och åderförkalkning. Ingrid Dahlman arbetar kliniskt som en diabetolog med 20 års erfarenhet av diabetesforskning. I sin forskning studerar Dahlman hur arvsanlag påverkar bukfettets funktion och härigenom bidrar till fetma-relaterade komplikationer. Ett annat fokus är livsstilsinterventioner för att förbättra metabolisk hälsa hos personer med förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

Mer information om forskningen vid gruppen finns på den engelska sidan

Gruppledare

Ingrid Dahlman

Professor, adjungerad
Dahlman
H7 Medicin, Huddinge