Ingiäld Hafströms forskargrupp

Vår forskargrupp undersöker hur man bättre kan förutse sjukdomsförlopp och komplikationer vid reumatoid artrit och systemisk lupus erytematosus.

Om vår forskning

Vi studerar varför vissa patienter med reumatoid artrit (RA) och systemisk lupus erytematosus (SLE) är benägna att få svår sjukdom och utveckla komplikationer, och varför vissa har en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom (KVS), benskörhet och sämre överlevnad. Kan dessa individer identifieras tidigt så att behandling och prevention kan individualiseras? Hypotesen är att kronisk reumatisk sjukdom, KVS och benskörhet har delvis gemensamma uppkomstmekanismer där individuella immunreaktioner i samspel med andra faktorer avgör specifikt immunförsvar och därmed individuell sjukdomsprognos.

Forskningen är såväl experimentell som kliniskt orienterad. De kliniska RA studierna baseras på den unika svenska multicenter BARFOT-kohorten (Bättre AntiReumatisk FarmakOTerapi), omfattande närmare 3000 patienter med tidig RA som följts för 15 år. SLE studierna baseras på SLEVIC-kohorten (SLE Vascular Impact Cohort) som följt upp 7 år både patienter och matchade kontroller och som drivs i samarbete med professor Johan Frostegård, Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet I och chef för enheten för immunologi och kronisk sjukdom.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan

Gruppledare

Ingiäld Hafström

Professor Emeritus/Emerita
Bergquist