HERM forskargrupper och teams

Här listas forskargrupper och teams vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM) i bokstavsordning A-Ö.

Många gruppledare vid HERM är verksamma inom eller leder svenska, nordiska och internationella klinisk-translationella forskarsamarbeten. Flera forskargrupper vid avdelningen är aktivt involverade i utvecklingen av nya terapier inklusive cellulära terapier.

Evren Alici forskargrupp

Cell och Genterapi

Evren Alici

Senior forskare
08-585 836 46

Yenan Bryceson forskargrupp

 Lymphocyte cytotoxicity in health and disease (information enbart på engelska).

Yenan Bryceson

Professor/sjukhuskemist

Mattias Carlsten forskargrupp

Immunterapi mot cancer

Mattias Carlsten

Anknuten till Forskning

Petter Höglund forskargrupp

Immunological tolerance and transfusion immunology (information enbart på engelska).

Petter Höglund

Professor/överläkare

Sten Eirik W. Jacobsen forskargrupp

Blodets stamceller, hos friska och sjuka

Sten Eirik Jacobsen

Professor/överläkare

Sören Lehmann forskargrupp

Acute myeloid leukemia (information enbart på engelska).

Soren Lehmann

Anknuten till Forskning
51773658

Eva Hellström Lindberg forskargrupp

Myelodysplastiskt syndrom

Eva Hellström Lindberg

Professor/överläkare

Sidinh Luc forskargrupp

Blodstamcellernas egenskaper

Sidinh Luc

Forskare

Vanessa Lundin forskargrupp

Human hematopoes in vitro

Magnus Tobiasson

Anknuten till Forskning

Hong Qian forskargrupp

Leukemi-nischen

Hong Qian

Senior forskare
08 524 834 53

Johanna Ungerstedt forskargrupp

Myeloida hematologiska maligniteter

Johanna Ungerstedt

Anknuten till Forskning

Julian Walfridsson forskargrupp

Akut myeloid leukemi (AML)

Petter Woll

Forskare
073-762 62 30

Myelom forskargrupp

Myeloma group  (information enbart på engelska)

EH
Innehållsgranskare:
2023-03-28