Avdelningen för hematologi/HERM

Avdelningens uppdrag är att förena framstående klinisk vård och forskning i en translationell miljö. På hematologi/Centrum för Hematologi och regenerativ medicin (HERM) finns ett nära samarbete mellan grupper inom grundläggande, translationell och klinisk forskning.

Avdelningen finns i den moderna forskningsbyggnaden Neo, på KI Campus Flemingsberg där omkring 400 forskare från olika institutioner delar utrymme, samt ett flertal core faciliteter.

De flesta forskargrupper vid avdelningen för hematologi är verksamma vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), ett translationellt forskningscenter för forskning inom hematologi, hematopoes, immunologi och cellterapi. En del forskare inom avdelningen hematologi har en del har sin huvudsakliga verksamhet utanför detta centrum.

Forskargrupp hematologi

Björn Wahlin

Avdelningschef

Profile image

Eva Hellström Lindberg

Delat ordförandeskap HERM och Ordförande Hematologiavdelningen
Profile image

Yenan Bryceson

Delat ordförandeskap HERM

Administration

Profile image

Elin Hellsten

Extern Konsult/Inhyrd Personal

Adresser

Besöksadress

Medicinaren 25/Neo
HERM, plan 7
Blickagången 16
141 52 Huddinge

Postadress

Karolinska Institutet
Medicinaren 25/Neo
HERM, plan 7
141 83 Huddinge

Leveransadress

Karolinska Institutet
H7/HERM/Rumsnummer/Mottagare
Hälsovägen 7C (lastkaj)
Neo, hiss M1, plan 8 (godsmottagningen)
141 57 Huddinge
Sverige

Medarbetare, A-Ö

EH
Innehållsgranskare:
2024-03-20