Illustration of cells under microscope.

Forskning vid avdelningen BioNut

Vid avdelningen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Institutionen för medicin, Huddinge, forskar vi inom medicinsk vetenskap, däribland molekylärt åldrande, cancerbiologi, biologiska läkemedel och biomaterial, funktionell genomik, strukturbiologi, bioinformatik och näringslära.

På BioNut finns runt 20 forskargrupper och här kan du få en överblick av dem och deras forskning.
För mer detaljerad information kommer du hänvisas till deras respektive forskargruppsidor, som är på engelska.

Foto: iStock

Träffa våra forskare vid BioNut