Forskargruppsledare MedH

Forskargrupperna vid institutionen för medicin, Huddinge består av forskargruppsledare och forskare med hög kompetens inom en variation av områden inom medicinsk vetenskap. Vissa grupper har även en team leader. På den här sidan listas våra sex avdelningar och tillhörande forskargruppsledare.

Hjärt-och lungsjukdomar

Barbro Dahlén: Aspirin/NSAID-intolerant asthma, trigger-factor evoked bronchoconstriction and severe asthm

Anna Freyschuss: Microcirkulation

Mats Jensen-Urstad: Electrophysiology

Agneta Månsson-Broberg: Heartlab Novum

Infektionssjukdomar och hud

Soo Aleman: Clinical and translational studies on viral hepatitis

Lennart Emtestam: Skin diseases

Piotr Nowak: Team Microbiota-Inflammation

Kristoffer Strålin: Sepsis och Covid-19

Anders Sönnerborg: HIV-1 and hepatitis

Katarina Westling: Infective endocarditis