Forskargruppsledare MedH

Här listas institutionens forskargruppsledare, ordnade efter vilken avdelning vid MedH som de tillhör. Verksamheten vid institutionens forskargrupper presenteras i huvudsak på engelska.

Hjärt-och lungsjukdomar

Barbro Dahlén: Aspirin/NSAID-intolerant asthma, trigger-factor evoked bronchoconstriction and severe asthm

Anna Freyschuss: Microcirkulation

Mats Jensen-Urstad: Electrophysiology

Agneta Månsson-Broberg: Heartlab Novum

Inger Hagerman: Heart failure

Infektionssjukdomar och hud

Soo Aleman: Clinical and translational studies on viral hepatitis

Lennart Emtestam: Skin diseases

Piotr Nowak: Team Microbiota-Inflammation

Kristoffer Strålin: Sepis och Covid-19

Anders Sönnerborg: HIV-1 and hepatitis

Katarina Westling: Infective endocarditis