Skip to main content

Christer Sylvén forskargrupp

Gruppen studerar hur vävnader kan skapas och repareras. Fokus ligger på att studera och utveckla terapier som i framtiden potentiellt sett kan överföras i kliniskt bruk.

Tissue and Motion research network

Nyckelord: Regenerativ kardiologi

Medlemmar

Christer Sylvén, gruppledare, professor
Agneta Månsson-Broberg, med dr, bitr överläkare
Karin Ljung, leg läk, doktorand
Ivana Bulatovic, leg läk, doktorand
Rami Genead, med dr
Oscar Simonsson, doktorand

Projekt

  • Kardiopoietiska mesenchymala stamceller - Agneta Månsson-Broberg, med dr, bitr överläkare
  • Hjärt regeneration och immunotolerans - Karin Ljung, leg läk, doktorand
  • Apoptos-driven hjärtmuskel dedifferentiering - redifferentiering - Ivana Bulatovic, leg läk, doktorand
  • Ischemi-reperfusion stimulerar regeneration av hjärtat - Rami Genead, med dr
  • Experimentell Imaging - Oscar Simonsson, doktorand

Doktorander - handledda av Christer Sylvén

2011

Rami Genead Embryonic and adult cardiac stem cells - molecular, electrophysical and immunological characteristics for cardiac repair

2010

Karolina Szummer

Influence of renal dysfunction on therapy and prognosis in patients with myocardial infarction

Elzafir Elsheikh

Endothelial cells: Dysfunction and repair mechanisms

Christian Danielsson

Role of the hERG-channel in arrhythmia and teratogenicity. Studies in animal models and the human embryonic heart

2007

Karl-Henrik Grinnemo

Cell transplantation with human mesenchymal or embryonic stem cells to the heart : Experimental, molecular, immunological and echocardiographic studies

Bita Sadigh

Analgetic and algetic effects of adenosine in healthy volunteers and patients with coronary disease

2006

Andreas Rück

Myocardial gene therapy and gene expression in angina pectoris

Xiaojin Hao

Experimental therapeutic angiogenesis after myocardial infarction: Efficacy of different angiogenic factors and delivery method

2005

Anwar J Siddiqui Therapeutic myocardial angiogenesis and its pharmacological modulation
Nondita Sarkar

Myocardial angiogenesis induced by plasmid VEGF-A165 gene transfer: Experimental and clinical studies

Tidigare avhandlingar
Jens Jensen Cardiology 2000
Shiva Shahrara Cardiology 1999
Björn Eriksson Cardiology 1999
Raija Tyne-Linne Cardiac Rehabilitation 1998
Viktor Drvota Cardiology 1997
Allan Gordon Cardiology 1996
Inger Hagerman Cardiology 1995
Jihong Chen Cardiology 1995
GI Magnusson Cardiology 1995
Karl-Erik Karlberg Cardiology 1993
Li Jung Ling Cardiology 1993
Bo Lagerkvist Cardiology 1991
Bo Herrlin Cardiology 1991