Avdelningar på MedH

Institutionen för medicin i Huddinge består av sex avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper. Avdelningen för hematologi och Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), sorteras här in under en gemensam sida.

Avdelningar