Skip to main content

Utbildning vid MEB

Vi ger kurser både på grund- och doktorandutbildningsnivå i epidemiologi och biostatistik och ansvarar för utbildning inom psykologi- och läkarprogrammet.

GS
Gunilla Sonnebring
2019-10-04
Gunilla Sonnebring