Schizofrenidagen 31 januari 2020: Mot framgångsrik behandling för individen

Den 31 januari 2020 bjuder Karolinska Institutet och COSYN in till en halvdag med föreläsningar om schizofreni och en efterföljande frågestund, i Karolinska Institutets aula kl 12:00-16:40. För tredje gången vänder vi oss till alla intresserade - patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänheten. Deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som innebär ett stort lidande för både drabbade och närstående. Schizofreni är en psykossjukdom som karaktäriseras av positiva symtom (hallucinationer eller vanföreställningar), negativa symtom (exempelvis känslomässig avflackning, utarmat tankeliv, eller viljelöshet), samt varierande grad av kognitiva problem (exempelvis påverkan på uppmärksamhet eller färdigheten att tolka information och använda informationen för att fatta beslut). Ungefär 5% av befolkningen får någon gång i livet en psykossjukdom och i Sverige beräknas ungefär 35-40.000 personer ha diagnosen schizofreni.
För att öka kunskapen om schizofreni och andra psykossjukdomar bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande riskfaktorer, syskon- och patientperspektiv, behandling, samt om hur hjärnan är uppbyggd.

Program

Tid Programpunkt
12.00–13.00 Informationsbord
13.00–13.10 Introduktion (på engelska): Patrick Sullivan, Professor, Psykiatriker, Karolinska Institutet
13.10–13.40 Hur det är att leva med schizofreni (på svenska): Henrik Söder, Ambassadör för Hjärnkoll
13.40–14.10 Psychiatric genetics and schizophrenia: What have we learned? (Psykiatrisk genetik och schizofreni: vad har vi lärt oss?) (på engelska, text på svenska): Patrick Sullivan
14.10–14.40 Schizofreni – symtom och behandling (på svenska): Mats Ek, Psykiatriker, Läkare, Medicinskt Ansvarig Läkare Psykosmottagning Gubbängen
14.40–15.10 Fikapaus
15.10–15.40 Studying communication between human nerve cells in a culture dish (Studie av kommunikationen mellan humana nervceller i en cellkultur) (på engelska, text på svenska): Matthijs Verhage, Professor, Vrije University
15.40-16.10 Toward successful treatment for the individual (Mot lyckad behandling på individnivå) (på engelska, text på svenska): Patrick Sullivan
16.10-16.40 Frågor från publiken

Anmälan

Anmäl dig här: https://forms.gle/QuVvXF5QfAZmmJTB7

Hitta hit

Aula Medica ligger på Nobels väg 6 i Solna. Den närmaste T-banestationen är S:t Eriksplan. Från S:t Eriksplans T-bana (uppgång mot Torsplan) kan du antingen ta en ca 15 minuters promenad till Aula Medica, alternativt ta buss 3, 6, 77, 67 eller 73 och gå av vid hållplats Karolinska Sjukhuset Eugeniavägen.
Aula Medica på kartan
Karta över vägen från St Eriksplan till Aula Medica.

Kontakt

Om du har frågor om dagen eller vill ha kontakt med någon av oss som arrangerar Schizofrenidagen går det bra att ringa eller maila någon av oss. Notera att professor Patrick Sullivan bara talar engelska.

Patrick Sullivan

Projektledare
C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Janina Mahmoodi

Administratör

Mer om arrangörerna

Vi som anordnar den här dagen arbetar på Karolinska Institutet med "S3 - Svenska schizofreni-studien", en stor genetisk studie av psykossjukdom vars syfte är att försöka identifiera genetiska och miljömässiga faktorer som kan bidra till utvecklandet av psykossjukdom och att kartlägga hur dessa samverkar.

Följ oss på Facebook

https://www.facebook.com/events/580309449417287/