Skip to main content

Schizofrenidagen 28 maj 2018

Den 28 maj 2018 bjuder Karolinska Institutet in till en halvdag med föreläsningar om schizofreni och en efterföljande frågestund, i Karolinska Institutets aula kl 13:00-17:00. För andra året i rad vänder vi oss till alla intresserade - patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänheten. Deltagande är gratis. Varmt välkomna!

Schizofreni är en allvarlig psykiatrisk sjukdom som innebär ett stort lidande för både drabbade och närstående. Schizofreni är en psykossjukdom som karaktäriseras av positiva symtom (hallucinationer eller vanföreställningar), negativa symtom (exempelvis känslomässig avflackning, utarmat tankeliv, eller viljelöshet), samt varierande grad av kognitiva problem (exempelvis påverkan på uppmärksamhet eller färdigheten att tolka information och använda informationen för att fatta beslut). Ungefär 5% av befolkningen får någon gång i livet en psykossjukdom och i Sverige beräknas ungefär 35-40.000 personer ha diagnosen schizofreni.
För att öka kunskapen om schizofreni och andra psykossjukdomar bjuder vi in till en eftermiddag med föreläsningar om bakomliggande riskfaktorer, syskon- och patientperspektiv, behandling, samt om hur hjärnan är uppbyggd.

S3-konferens

Anmälan

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/FRaKBcAxwAVzXpS52
Vi vill helst att du anmäler dig till dagen, men vi kommer också att ha ett antal platser för dig som inte har möjlighet att anmäla dig i förväg.

Program

13.00-13.10 Varmt välkomna
13.10-13-40 Patrick Sullivan
13.40-14.05 Jens Hjerling-Leffler
14.05-14.30 Åsa Konradsson Geuken
14.30-15.00 Paus
15.00-15.35 Louise Kimby
15.35-16.00 Pebbles Karlsson Ambrose
16.00-17.00 Frågepanel med talarna

Talarna

Patrick Sullivan, Professor i psykiatrisk genetik vid Karolinska Institutet

Genetiska riskfaktorer för schizofreni

Patrick kommer att ge en uppdatering av det nuvarande kunskapsläget kring genetiska riskfaktorer för schizofreni och även prata om hur vi går vidare med forskningsresultaten i nya studier, med det framtida målet att bidra till ny och mer individualiserad behandling. (Föredraget kommer att hållas på engelska, men själva presentationen som visas på bildskärm kommer att vara på svenska.)

Patrick Sullivan

Jens Hjerling-Leffler, Forskare vid Karolinska Institutet

Schizofreni och hjärnans byggstenar

Jens kommer att berätta om hur hjärnan är uppbyggd av olika sorters nervceller med olika funktion. Han kommer att berätta om hur man kan använda ny kunskap om de olika typerna av celler för att bättre börja förstå hur viss genetisk variation ger ökad risk för schizofreni.

Jens Hjerling-Leffler

Åsa Konradsson-Geuken, Forskare vid Uppsala Universitet

Schizofreni ur ett anhörigperspektiv

Åsa bedriver forskning om schizofreni och kommer som anhörig att berätta om hur det är att växa upp med schizofreni i familjen och hur detta har påverkat henne.

Åsa Konradsson-Geuken

Louise Kimby, Utvecklingsledare på Nationella kvalitetsregistret för psykosvård PsykosR och processledare inom Psykisk Hälsa, Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Vad är bra vård och stöd vid schizofreni/liknande tillstånd och hur gör vi?

Louise kommer att berätta om Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och även om arbetet med att omsätta riktlinjer och kunskap till den personal som möter individer med psykos/schizofreni.

Louise Kimby

Pebbles Ambrose Karlsson, Författare, bloggare, föreläsare

Vid vansinnets rand

Pebbles har diagnosen schizoaffektivt syndrom och kommer att berätta om hur det är att leva med och insjukna i en psykossjukdom. Hon ger råd till andra med liknande problem och till personal i vård och omsorg.

Pebbles Ambrose Karlsson

Hitta hit

Aula Medica ligger på Nobels väg 6 i Solna. Den närmaste T-banestationen är S:t Eriksplan. Från S:t Eriksplans T-bana (uppgång mot Torsplan) kan du antingen ta en ca 15 minuters promenad till Aula Medica, alternativt ta buss 3, 6, 77, 67 eller 73 och gå av vid hållplats Karolinska Sjukhuset Eugeniavägen.
Aula Medica på kartan
Karta över vägen från St Eriksplan till Aula Medica.

Kontakt

Om du har frågor om dagen eller vill ha kontakt med någon av oss som arrangerar Schizofrenidagen går det bra att ringa eller maila någon av oss. Notera att professor Patrick Sullivan bara talar engelska.

Projektledare

Anna Kähler

Telefon: 08-524 852 59
Enhet: C8.Sullivan.Kähler
E-post: anna.kahler@ki.se

Professor

Patrick Sullivan

Telefon: 08-524 823 26
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: patrick.sullivan@ki.se

Administratör

Janina Mahmoodi

Telefon: 08-524 824 09
Enhet: C8.MEB.Pedersen
E-post: janina.mahmoodi@ki.se

Mer om arrangörerna

Vi som anordnar den här dagen arbetar på Karolinska Institutet med "S3 - Svenska schizofreni-studien", en stor genetisk studie av psykossjukdom vars syfte är att försöka identifiera genetiska och miljömässiga faktorer som kan bidra till utvecklandet av psykossjukdom och att kartlägga hur dessa samverkar.

Följ oss på Facebook

https://www.facebook.com/events/2045957505675810/

Dokument