Publikationer

This page in English

Vid institutionen publiceras årligen cirka 300 vetenskapliga artiklar och år 2013-2017 var den genomsnittliga "journal impact factor" 7.5 och en Crown factor på 3. Nedan återfinns ett urval av våra artiklar i tidskrifter med hög "impact factor" från de senaste åren.