Livsstilsfaktorer och prostatacancer

Syftet med detta projekt är att studera betydelsen av modifierbara livsstilsfaktorer för prevention av prostatacancer samt för överlevnad efter en prostatacancerdiagnos. Hanteringen av prostatacancer är en av de stora utmaningarna i modern onkologi. Cirka 9 000 män diagnostiseras varje år i Sverige och 2 500 dör årligen i sjukdomen.

Dock finns väldigt lite information om specifika livsstilsrekommendationer (till exempel om matvanor, fysisk aktivitet, kroppssammansättning) för att förebygga prostatacancer. Med hänsyn till lidandet för den enskilda individen, samt den nationella respektive globala bördan på grund av sjukdomen, finns det ett stort behov av stora väldesignade kliniska försök, interventioner och observationsstudier för att identifiera faktorer som kan minska eller öka risken för prostatacancer.

Vår forskning syftar också till att studera betydelsen av livsstilsfaktorer efter en prostatacancerdiagnos och hur dessa kan påverka överlevnaden. Även om 10-årsöverlevnaden är nästan 70 %, är mycket lite känt om hur livsstilsfaktorer kan påverka överlevnaden i denna grupp av män. Våra resultat kan få stor relevans för folkhälsoarbetet eftersom antalet men som överlevt efter en prostatacancerdiagnos är stort, inte bara i Sverige, utan också i hela världen. Under 2008 levde mer än 70 000 män i Sverige med upplevelsen av att någon gång ha fått en prostatacancerdiagnos.

Forskargrupp

Katarina Bälter

Anknuten till Forskning

Stephanie Bonn

Forskarassistent

Nya forskningsrön

Våra senaste rön visar att män med lokaliserad prostatacancer kan påverka sin överlevnad genom livsstilsförändringar. Sjukvården bör därför informera män med prostatacancer om att det är viktigt att vara fysiskt aktiv och undvika att gå upp för mycket i vikt. Inaktiva män bör också få stöd från sjukvården för att bli mer fysiskt aktiva. Läs mer om våra resultat i de publikationer som presenteras nedan.

Body mass index and weight change in men with prostate cancer: progression and mortality.
Bonn SE, Wiklund F, Sjölander A, Szulkin R, Stattin P, Holmberg E, et al
Cancer Causes Control 2014 Aug;25(8):933-43

De viktigaste resultaten från denna publikation visar att män som har haft prostatacancer och var feta (BMI = 30 eller mer) hade en nästan 50% ökad total dödlighet jämfört med normalviktiga män. En större viktökning efter diagnos var associerad med nästan en fördubblad dödlighet jämfört med män som hållit en stabil vikt.

Physical activity and survival among men diagnosed with prostate cancer.
Bonn SE, Sjölander A, Lagerros YT, Wiklund F, Stattin P, Holmberg E, et al
Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2015 Jan;24(1):57-64

De viktigaste resultaten från denna publikation visar att män som har haft prostatacancer och är fysiskt aktiva efter diagnos har ca 30% lägre total- och prostatacancerspecifik dödlighet jämfört med inaktiva män. Karolinska Institutet skriver mer om studien på nyhetssidan.

Perceived reasons, incentives, and barriers to physical activity in Swedish elderly men.
Sjörs C, Bonn SE, Trolle Lagerros Y, Sjölander A, Bälter K
Interact J Med Res 2014 Nov;3(4):e15

I denna studie har vi undersökt vad som motiverar fysiskt aktiva män att vara aktiva och vilka hinder inaktiva män uppger. Aktiva män tyckte det var roligt att träna och de var väl motiverade att upprätthålla en god hälsa. Inaktiva män saknade motivation och intresse, men skulle finna det motiverande att börja träna om de hade en träningspartner.