Institutionsrådet

This page in English

Enligt beslut på Karolinska Institutet ska det vid varje institution finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. De olika arbetsgrupperna väljer sin representant.

Instititutionsrådets medlemmar

Facklig representant OFR/ST, arbetsmiljögruppen, skyddsombud

Ekonomisamordnare

Ann Almqvist

Telefon: 08-524 861 99
Enhet: C8.Administration.Ekonomi
E-post: Ann.Almqvist@ki.se

Junior faculty

Forskarassistent

Martin Eklund

Telefon: 08-524 823 72
Enhet: C8.MEB.Eklund
E-post: martin.eklund@ki.se

Biostatistikgruppen

Lektor

Keith Humphreys

Telefon: 08-524 868 87
Enhet: C8.MEB.Humphreys
E-post: Keith.Humphreys@ki.se

Administrativ chef

Administrativ chef

Agneta Häggström

Telefon: 08-524 860 89
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Agneta.Haggstrom@ki.se

Prefekt

Prefekt

Kristina Johnell

Telefon: 08-524 824 13
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Kristina.Johnell@ki.se

Suppl. Junior faculty

Forskarassistent

Juulia Jylhävä

Telefon: 08-524 824 36
Enhet: C8.MEB.Hägg.Jylhävä
E-post: juulia.jylhava@ki.se

IT-gruppen

Systemutvecklare

Johan Zvrskovec Källberg

Telefon: 08-524 824 74
Enhet: C8.Administration.IT
E-post: johan.kallberg@ki.se

Datainsamlargruppen

Forskningssköterska

Isabel Lindbom

Telefon: 08-524 825 69
Enhet: C8.Sullivan.Kähler
E-post: isabel.lindbom@ki.se

KI Biobank

Information kommer snart.

Doktorsutbildning

Adjunkt

Amelie Plymoth

Telefon: 08-524 823 46
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: amelie.plymoth@ki.se

Suppl. doktorandgruppen

Doktorand-L

Qing Shen

Enhet: C8.MEB.Fang Fang
E-post: qing.shen@ki.se

Administrationsgruppen

Administratör

Gunilla Sonnebring

Telefon: 08-524 868 94
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Gunilla.Sonnebring@ki.se

Suppl. datainsamlargruppen

Forskningssköterska

Martina Wennberg

Enhet: C8.MEB.Landén.Landén Projektgrupp
E-post: martina.wennberg@ki.se

Grundutbildning

Lektor

Fredrik Wiklund

Telefon: 08-524 839 79
Enhet: C8.MEB.Wiklund
E-post: Fredrik.Wiklund@ki.se

Doktorandgruppen

Doktorand

Emilio Ugalde Morales

Telefon: 08-524 823 69
Enhet: C8.MEB.Czene
E-post: emilio.ugalde.morales@ki.se

Facklig representant SACO

Projektledare

Ulrika Zagai

Telefon: 08-524 871 84
Enhet: C8.MEB.Weimin
E-post: Ulrika.Zagai@ki.se

Institution