Institutionsrådet

Vid varje institution på KI brukar det finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. De olika arbetsgrupperna väljer sin representant.

Instititutionsrådets medlemmar

Ann Almqvist

Facklig representant SACO, arbetsmiljögruppen, skyddsombud

Paul Dickman

Biostatistikgruppen

Per Hanvik

Administrativ chef
08-524 833 44

Keith Humphreys

Suppleant biostatistikgruppen

Marie Jansson

Skyddsombud, suppleant administrationsgruppen

Juulia Jylhävä

Suppleant Junior faculty

Tyra Lagerberg

Doktorandgruppen

Paul Lichtenstein

Doktorandutbildning

Camilla Palm

IT-gruppen

Gunilla Sonnebring

Administrationsgruppen

Martina Stolt

Suppleant IT-gruppen

Marco Trevisan

Suppleant doktorandgruppen

Martina Wennberg

Datainsamlargruppen

Riitta Möller

Grundutbildning