Skip to main content

Institutionsrådet

Enligt beslut på Karolinska Institutet ska det vid varje institution finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. De olika arbetsgrupperna väljer sin representant.

Instititutionsrådets medlemmar

Facklig representant OFR/ST, arbetsmiljögruppen, skyddsombud

Ekonomisamordnare

Ann Almqvist

E-post:Ann.Almqvist@ki.se

Junior faculty

Forskarassistent

Martin Eklund

E-post:martin.eklund@ki.se

Biostatistikgruppen

Lektor

Keith Humphreys

E-post:Keith.Humphreys@ki.se

Administrativ chef

Agneta Häggström

E-post:Agneta.Haggstrom@ki.se

Prefekt

Kristina Johnell

E-post:Kristina.Johnell@ki.se

Suppl. Junior faculty

Forskarassistent

Juulia Jylhävä

E-post:juulia.jylhava@ki.se

IT-gruppen

Vakant

Datainsamlargruppen

Forskningssköterska

Isabel Lindbom

E-post:isabel.lindbom@ki.se

Doktorandutbildning

Paul Lichtenstein

KI Biobank

Sanela Kjellqvist

Suppl. doktorandgruppen

Doktorand

Marco Trevisan

E-post:Marco.Trevisan@ki.se

Administrationsgruppen

Administratör

Gunilla Sonnebring

E-post:Gunilla.Sonnebring@ki.se

Suppl. datainsamlargruppen

Forskningssköterska

Martina Wennberg

E-post:martina.wennberg@ki.se

Grundutbildning

Lektor

Riitta Möller

E-post:Riitta.Möller@ki.se

Doktorandgruppen

Doktorand

Tyra Lagerberg

E-post:Tyra.Lagerberg@ki.se

Facklig representant SACO

Projektledare

Ulrika Zagai

 

E-post:Ulrika.Zagai@ki.se