Långvarig ohälsa efter tsunamikatastrofen 2004

Tsunamikatastrofen i Sydostasien 26 december 2004 är en av de största naturkatastroferna i modern tid. Med cirka 17 000 svenskar i Sydostasien vid detta tillfälle var Sverige ett av de svårast drabbade länderna i Europa.

Många som utsattes för denna tragiska händelse har hämtat sig någorlunda väl, medan andra upplever långvariga stressbesvär. En del av de svenskar som var drabbade har genom deltagande i tidigare uppföljningar bidragit till ny kunskap. Den forskningen kunde kartlägga förekomsten av både god återhämtning och långvarig psykisk ohälsa. Men vi har saknat  viktiga pusselbitar i att se vilka som återhämtar sig och vilka som upplever långvariga problem. Därför genomförde vi en landsomfattande studie vars syfte var att ge oss en djupare förståelse för förekomsten av långvariga stressbesvär, samt att identifiera genetiska och miljömässiga faktorer som är relaterade till en ökad risk för svåra och långvariga besvär. 

Vem genomför studien?

Vi är forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet samt vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet som genom vår forskning vill förbättra sjukvårdens möjligheter att identifiera och hjälpa människor som har drabbats av mycket allvarliga händelser som tsunamin.

Status i datainsamlingen 

Rekryteringen av deltagare är avslutad och vi genomför nu genetiska och statistiska analyser. 

Ansvariga för studien

Filip Arnberg

Docent, leg. psykolog

Publicerade resultat

Psychiatric disorders and suicide attempts in Swedish survivors of the 2004 southeast Asia tsunami: a 5 year matched cohort study.
Arnberg FK, Gudmundsdóttir R, Butwicka A, Fang F, Lichtenstein P, Hultman CM, et al
Lancet Psychiatry 2015 Sep;2(9):817-24

Rates of Clinically Confirmed Stress-related Psychiatric Disorders Among Swedish Tsunami Survivors: 9-year Follow-up.
Thordardottir EB, Song H, Arnberg FK, Hauksdottir A, Fang F, Butwicka A, Lichtenstein P, Hultman CM, Valdimarsdottir U
Epidemiology 2022 Jan;33(1):e5-e6

UV
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-11-02