Forskare A-Ö

This page in English

Vid vår institution forskar postdocs, docenter, universitetslektorer och professorer inom ett brett spektra av områden, såsom cancerepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, åldrande, genetik, biostatistik och molekylär epidemiologi. För att läsa mer om dem och deras forskning följ länkarna nedan till deras personliga profilsidor.

Namn Anställning Forskningsområde
Adami, Hans-Olov Professor emeritus Cancer
Almqvist Malmros, Catarina Professor Barns hälsa
Alsheh-Ali, Maya Postdoc Medicinsk bildbehandling
Andersson, Therese Postdoc Biostatistik
Arnheim Dahlström, Lisen Anknuten Livmoderhalscancer, vaccinationer
Bellocco, Rino Universitetslektor Biostatistik
Bergen, Sarah Forskare Genetik, psykiatri
Bonnert, Marianne Anknuten  
Brand, Judith Anknuten Bröstcancer
Bryois, Julien Postdoc Psykiatrisk genetik
Bulik, Cynthia Professor Ätstörningar
Butwicka, Agnieszka Postdoc Barns hälsa, psykiatri
Bälter, Katarina Anknuten Nutrition, infektion, prostatacancer
Carrero-Roig, Juan-Jesus Forskare Njurmedicin
Chang, Zheng Forskare Psykiatri, farmakoepidemiologi
Clements, Mark Universitetslektor Biostatistik
Czene, Kamila Professor, tf prefekt Bröstcancer
Dahl, Anna Forskare Åldrande
Dickman, Paul Professor Biostatistik, cancer
D'Onofrio, Brian Gästprofessor Psykiatrisk epidemiologi
Edgren, Gustaf Forskare Transfusionsmedicin, cancer
Eklund, Martin Forskarassistent Bröst- och prostatacancer, genetik
Fang, Fang Forskare Neurodegenerativa sjukdomar,  psykologisk stress
Foebel, Andrea Anknuten Åldrande
Frans, Emma Postdoc Psykiatrisk epidemiologi
Gabrielson, Marike Postdoc Bröstcancer
Giesecke, Johan Senior professor Infektion, smittskydd
Ginsberg, Ylva Anknuten Psykiatri
Grönberg, Henrik Professor Prostatacancer, genetik
Hall, Per Professor Bröstcancer
Halldner Henriksson, Linda Anknuten Psykiatri
Hassdyk Brew, Bronwyn Postdoc Epidemiologi, pediatrik
He, Wei Postdoc Bröstcancer
Hedman, Anna Postdoc Psykiatri, pediatrik
Holowko, Natalie Postdoc Bröstcancer
Hultman, Christina Professor emerita Psykiatri, genetik
Humphreys, Keith Universitetslektor Biostatistik, genetik, cancer
Hägg, Sara Forskarassistent Åldrande, genetik
Johansson, Anna Statistiker Bröstcancer, cancer, biostatistik, survival analys, reproduktiv epidemiologi
Jylhävä, Juulia Postdoc Åldrande, DNA-metylering
Kähler, Anna Projektledare Psykisk sjukdom
Lambe, Mats Professor Bröstcancer
Landén, Mikael Professor Psykiatri
Larsson, Henrik Gästprofessor Psykiatri
Lehto, Kelli Post doc Psykiatri, genetik, stress, åldrande
Le Ray, Isabelle Anknuten Biostatistik
Li, Jingmei Anknuten Bröstcancer, genetik
Lichtenstein, Paul Professor Psykiatri, barns hälsa, genetik
Lindberg, Johan Forskare Genetik, prostatacancer
Litton, Jan-Eric Senior professor Biobanksforskning
Lu, Yi Post doc Psykiatri, genetik
Ludvigsson, Jonas F. Professor Gastroenterologi, barns hälsa
Långström, Niklas Anknuten Psykiatri
Magnusson, Patrik Forskare Genetik
Mahjani, Behrang Anknuten Genetik, statistisk dataanalys
Martin, Joanna Postdoc  
Mayrhofer, Markus Anknuten Bioinformatik
Mer, Arvind Anknuten Biostatistik
Molero Samuelsson, Yasmina Anknuten Psykiatri
Möller, Riitta Universitetslektor Utbildning
Nyman, Anastasia Anknuten Reproduktionsepidemiologi
Nyrén, Olof Professor emeritus Cancer, gastroenterologi, infektion, transfusionsmedicin
Palmgren, Juni Professor Biostatistik
Pawitan, Yudi Professor Biostatistik, cancer, genetik
Pedersen, Nancy Professor Åldrande, genetik, neurodegenerativa sjukdomar, psykiatri, biobanksforskning
Pettersson, Erik Postdoc Psykiatri
Ploner, Alex Forskare Biostatistik
Plymoth, Amelie Universitetsadjunkt Utbildning, infektion, cancer
Rantalainen, Mattias Forskarassistent Biostatistik, molekylär epidemiologi, systembiologi
Reilly, Marie Professor Biostatistik, cancer, infektion, reproduktion, transfusionsmedicin
Rosenqvist (f.d. Rydell), Mina Postdoc Psykiatri
Salehi, Alireza Postdoc Metabolomik
Shen, Xia Postdoc Biostatistik
Sjölander, Arvid Forskarassistent Biostatistik
Song, Huan Anknuten Cancer, gastroenterologi, molekylär epidemiologi
Sparén, Pär Professor Cancer, infektion, kvinnors hälsa
Spjuth, Ola Anknuten Bioinformatik
Sullivan, Patrick Professor Psykiatrisk genetik
Taylor, Mark Postdoc Psykiatrisk genetik
Valdimarsdóttir, Unnur Gästprofessor Psykiatrisk epidemiologi
Vu, Nghia Postdoc Bioinformatik, cancergenomik
Wallberg, Annika Universitetslektor Utbildning, cancer
Weiderpass Vainio, Elisabete Professor Cancer, kvinnors hälsa, infektion
Wiklund, Fredrik Universitetslektor Prostatacancer, genetik
Williams, Dylan Postdoc Åldrande, åldersrelaterad kronisk sjukdom, kausalinferens, Parkinsons sjukdom
Wirdefeldt, Karin Anknuten Parkinsons sjukdom, neurologiska sjukdomar
Ye, Weimin Professor Cancer, gastroenterologi, molekylär epidemiologi, neurodegenerativa sjukdomar
Zagai, Ulrika Projektkoordinator Cancer, gastroenterologi, molekylär epidemiologi
Zavala, Catalina Anknuten  
Zheng, Zongli Anknuten Cancer, gastroenterologi, molekylär epidemiologi
Öberg, Sara Forskarassistent Reproduktionsepidemiologi

Foreign adjunct professors

Titeln "Foreign Adjunct Professor" infördes 1992 av den medicinska fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet. Sedan 1999 utses "Foreign Adjunct Professors" av Styrelsen för forskning efter förslag från Rekryteringsutskottet. Avsikten är att stärka det internationella kontaktnätet genom att knyta välrenommerade utländska forskarkollegor till KI. Anknytningen till KI skall utgöras av ett långsiktigt internationellt samarbete/vetenskapligt utbyte. Kompetenskraven är desamma som de som gäller för adjungerade professorer. Förordnandetiden löper normalt på sex år och kan förlängas efter prövning. Förordnandet innebär ej några ekonomiska åtaganden från KIs sida. Utländska forskare som utses till medicine eller odontologie hedersdoktorer vid KI får automatiskt titeln "Foreign Adjunct Professors".

Namn Institution Tidsperiod
Mirjam Sprangers Academical Medical Centre, Department of Medical Psychology, Amsterdam, Holland  

 

Institution