Examensarbete på MEB

This page in English

Här vid institutionen tar vi emot studenter som gör sitt examensarbete inom KI:s utbildningsprogram.

Det finns många sätt för studenter att identifiera möjliga handledare som de kan arbeta med under kursen examensarbete. Du kanske har sett ett projekt som intresserar dig i vår projektdatabas eller kanske har du inspirerats av en lärare. Du kan i så fall kontakta läraren direkt, eller ta kontakt med oss. Om du är allmänt intresserad av epidemiologisk eller biostatistisk forskning utan att veta vilken forskare du skall kontakta, kan du kontakta oss. Skriv lite om dig själv så försöker vi hjälpa dig att hitta ett lämpligt projekt.

Vi på MEB anser vi att det är viktigt att alla nya studenter tidigt får kännedom om hur institutionen är organiserad. Vi erbjuder en introduktionskurs i epidemiologi och biostatistik som hålls den första veckan varje termin. Efter denna första vecka kommer varje student att delta i en "journal club" för nybörjare som träffas regelbundet. Detta ger, förutom vetenskaplig utbildning, ett viktigt nätverk och forum för frågor av alla slag.

Utbildningsprogram