Vi studerar B-celler i hälsa och sjukdom - Qiang Pan-Hammarström

Vi fokuserar i huvudsak på två forskningsområden:
Primär immunbrist och B-cellsmalignitet

Nuvarande projekt:

  • Reglering av omkopplingsrekombination av immunglobulinklass i humana B-celler
  • Inducerade pluripotenta stamceller. en plattform för personlig diagnostik och terapi hos patienter med primär immunbrist
  • Upptäckt av terapeutiska mål i B-cellslymfom genom nästa generations sekvensering
  • Antikroppsbehandling mot COVID-19

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Qiang Pan Hammarströms labbmedlemmar
Qiang Pan Hammarströms labbmedlemmar Foto: N/A

Qiang Pan Hammarström

Gruppledare och Professor
QP
Innehållsgranskare:
2023-08-21