Våra samarbetspartners och finansiärer

This page in English

Vi samarbetar med ett flertal partners såväl i Sverige som internationellt. Vi finansieras till stor del av Stockholms läns landsting. 

Samarbetspartners

Landsting

Myndigheter och departement

Andra universitet

Övriga samarbetspartners

Finansiärer

Hälsoekonomi