Skip to main content

Uppföljning av förändringsarbete och reformer i Region Stockholm

Forskargruppen Health Economics and Policy har ett kontinuerligt samarbete med Region Stockholm och bedriver uppdragsforskning genom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS). Vi genomför hälsoekonomiska uppföljningar och bidrar med beslutstöd och metodexpertis. Nedan presenterar vi några av våra projekt.