Undervisning av Behavioral Informatics-gruppen

Behavioral Informatics-gruppen på HIC, LIME, strävar efter att hitta sätt på vilka beteendedata kan användas för att optimera hälsoinsatser.

Vi är involverade i undervisning i psykometri, mätkonstruktion och multilevel modellering. Vi är också öppna för individuella konsultationer angående frågor relaterade till beteendemätning, inklusive till exempel konstruktion av enkäter och frågeformulär, validering av mätinstrument och modellering av beteendedata på flera nivåer.

Intresserad av våra kurser eller individuella konsultationer? Kontakta Aleksandra Sjöström-Bujacz för mer information.

Kurser (på engelska)

Construction and validation of measurement 

The course covers those aspects of classical test theory and modern latent variables theory that are necessary for doctoral students to successfully use a measurement instrument in their research projects. All lectures, discussions and workshops during the course will be available for online participation. Interested doctoral students and postdocs are warmly welcomed to the course.

Practical Introduction to Multilevel Data Analysis: From Data Collection to Results Interpretation 

The purpose of this course is to give doctoral students a possibility to acquire practical understanding and hands-on statistical skills required to use multilevel analysis in their research projects. The course also aims at inspiring the students to apply novel data collection designs in their research (e.g., hierarchical and cross-classified data, clustered randomized trials, collecting data with diary and experience sampling designs, using data from tracking and mobile devices).  

AS
Innehållsgranskare:
2023-06-22