Seminariedokumentation

DöBra-dagen, 12 oktober 2017 (svenska)

En döbra dag för oss vanliga dödliga

Den 12 oktober kl. 13.00-17.00 bjöd vi in alla, unga som gamla, till Nordiska Museet för att diskutera dessa frågor tillsammans med oss som arbetar med forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med SFO-V, en strategisk satsning på vårdforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet.

Eftermiddagen inleddes med presentationer och möjlighet att ställa frågor om de olika forskningsprojekt som bedrivs i DöBra-programmet. Presentationerna följdes av mingel och utställning där alla kunde diskutera vidare med forskarna och deras samarbetspartners.

Program (Klicka på länkarna nedan för att se de filmade presentationerna)

Moderator: Carol Tishelman

13.00-13.15 Välkommen till DöBra-dagen
Carol Tishelman, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Jonas Engman, Nordiska Museet

13.15-13.30 Introduktion till DöBra-programmet (15.40 in i filmen)
Olav Lindqvist forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet och Umeå Universitet

13.30-13.50 Att engagera skolbarn och äldre personer genom konst – utmaningar och möjligheter
Max Kleijberg, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Kirsi Sulin, Eken Aktivitetscenter och stödverksamhet för äldre
Alicia Donat-Magnin och Samir Alj Fält, Design Lab S

13.50-14.10 Samtal vid elden: Kunskap från det förflutna för att möta framtiden
Lena Kroik, forskningsprogrammet DöBra, Umeå Universitet
Ewa Ljungdahl, arkeolog, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum Östersund
Ingrid Rehnfeldt, tidigare ordförande Mittådalens sameby

14.10-14.20 Kort diskussion och frågor

14.20-14.50 Paus och fika

14.50-15.10 Hur vill jag ha det i livets slutskede?
Malin Henriksson, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Janette Bäckman, PRO

15.10-15.30 Samtal om döende och död i äldreomsorg – personalens erfarenheter och upplevelser
Ida Goliath, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Therese Johansson, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Lena Alksten, Stockholms Stads Äldreförvaltning
Ulrika Dahnell, MAS-sjuksköterska Serafen

15.30-15.50 Hur arbetar vi för att förbättra miljöer för vård i livets slut?
Ida Goliath, forskningsprogrammet DöBra, Karolinska Institutet
Kent Ryberg, anhörig
Nina Dahlin, undersköterska, Hospice Ersta Sjukhus

15.50-16.10 Allmän diskussion

16.10 – 17.00 Utställning med aktiviteter

DöBra-dagen, 24 augusti 2016 (svenska)

Filmer från dagen:

1. Välkomna till DöBra Dagen! Vård i livets slutskede ur ett folkhälsoperspektiv, Carol Tishelman

2. Bakgrunden, Olav Lindqvist

3. Samer och vård i livets slutskede, Lena Kroik

4. Swe-ACP: Utveckling och testning av en intervention med strukturerade samtal om värderingar och prioriteringar för kommande vård i livets slutskede, Therese Johansson

5. Vem är expert?, Max Kleijberg

6. Objects at the End of Life, Helena Kjellgren (in English)

7. Plats och rum för vård I livets slut, Ida Goliath

8. The future of hospice and palliative care: perspectives from the UK, Heather Richardson (in English)

Design in academic health care, 10 december 2015 (english)

How can we develop tomorrow’s health care with those who are involved—patients, families, staff?

An international seminar held on 10 December 2015 and co-arranged by The Innovative Care research group/the DöBra program and SFO-V at Karolinska Institutet, and Innovationsplatsen (the Innovation Center) at Karolinska University Hospital.

Program

Videos from the seminar:

Design in Care/Care in Design: reflections from the end-of-life context, Helena Kjellgren, MFA Transdisciplinary Design, PhD Student at MMC/Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Co-design and multiplicity: Co-creating knowledge and problem-setting with artefacts, Bo Westerlund, Professor in Industrial Design, Konstfack University College of Art, Craft and Design, Stockholm, Sweden

What is the problem? Exploring the relevance of art-based design competence in healthcare innovation, Anna Thies, MFA Industrial Design, PhD student, Stockholm University, Sweden

Transforming Healthcare by Design: Lessons Learned from the Mayo Clinic Center for Innovation, Josina Vink, previously designer at the Mayo Clinic Center for Innovation, now employed at Experio Lab in Sweden, and PhD student at Karlstad University, focusing on service design for health systems transformation.

Organisational creativity and quality improvement in the healthcare sector: ‘designerly’ or ‘design-like’?, Alastair Macdonald, Professor, Senior Researcher in Design, Glasgow School of Art and Glenn Robert, Professor of Health Care Quality & Innovation, King’s College London