Skip to main content

RN4CAST

Om projektet

Projektet Registered Nurse Forecasting in Europe (RN4CAST) var ett multinationellt projekt med 16 deltagande länder som syftade till att bidra till nya innovativa sätt att bedöma behovet av vårdpersonal genom att inte bara fokusera på bemanningsvolymer utan också undersöka förhållandet mellan organisatoriska förhållanden som bemanning och utbildningsnivå hos sjuksköterskor och hur det går för patienterna och personalens hälsa.

I projektet fokuserade man på sjuksköterskor som arbetar på akutsjukhus, dels för att akutsjukhusen utgör den största arbetsgivaren för sjuksköterskor, dels står för en stor andel av de medicinska misstagen samt utgör den största delen av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Projektet använder också patientdata från olika patientregister samt information insamlat från sjukhusadministrationer.

Den svenska kärngruppen består av:

Carol Tishelman, legitimerad sjuksköterska, professor i omvårdnad
Rikard Lindqvist, legitimerad sjuksköterska, med dr, projektkoordinator
Lisa Smeds Alenius, legitimerad sjuksköterska, MS, doktorand
Sara Runesdotter, MS, statistiker

Samarbeten

Constanze Leineweber, med dr, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
Hugo Westerlund, professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
Holendro Singh Chunkham, med dr, statistiker, Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet
Magdalena Lagerlund, med dr, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet
Lena Sharp, legitimerad sjuksköterska, med dr, Enhetschef och verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancer Centrum, Stockholm - Gotland
Jane Ball, legitimerad sjuksköterska, doktorand, Karolinska Institutet och Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery, King’s College, London

Länk till Carol Tishelmans forskargrupps hemsida, Innovativ vård

Material

Rapporten ”Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? – Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet”

Bilaga 1 – Tema: Vårdkvalitet och patientsäkerhet

Bilaga 2 – Tema: Yrkesroll och kompetens

Bilaga 3 – Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse

Bilaga 4 – Tema: Arbetsförutsättningar och arbetstider

Bilaga 5 – Tema: Ledarskap och ledning

Artiklar publicerade av det svenska forskarlaget

Leineweber et al. Hospital organizational factors influence work-family conflict in registered nurses: Multilevel modeling of a nation-wide cross-sectional survey in Sweden. International Journal of Nursing Studies.

Lindqvist et al. Structural characteristics of hospitals and nurse-reported care quality, work environment, burnout and leaving intentions. Journal of Nursing Management.

Smeds Alenius et al. Staffing and resource adequacy strongly related to RNs' assessment of patient safety: a national study of RNs working in acute-care hospitals in Sweden. BMJ Quality and Safety.