Skip to main content

Publikationer Co-Care

Co-care: Producing better health outcome through interactions between patients, care providers and information and communication technology. Health Service Management Research. von Thiele Schwarz U. 2016 Feb; 29(1-2): 10–15.

Sammanfattning och relevans för samvård: Artikeln introducerar konceptet samvård och betonar samspelet mellan patient och vårdgivare för att nå bästa möjliga utfall. Samspelet kan underlättas genom digital teknologi men kräver en förändring av vår syn på hur vården fungerar. Istället för att tänka på vården som en transformation av input till produkter behöver vi se den som en matchning av behov och kunskap, vilket medför en attityd- och beteendeförändring hos alla parter.

27042334

Sammanfattning och relevans för samvård: studien testar en modell för patientinitierada vårdbesök (s.k. open-tight clinic). Resultaten visar att den nya (samvårds-)modellen är ett säkert sätt att ge mer makt åt patienter i daglig klinisk vård: kliniska utfall i form av sjukdomsaktivitet visades vara likvärdiga utfallen vid traditionell vård och patientens vårdupplevelser påverkades ej.

27749717

Sammanfattning och relevans för samvård: studien testar den inom värdebaserad vård etablerade modellen för att skapa utfallsmått - "the three tier model" - gentemot patienters syn på värde inom kronisk vård, specifikt reumatoid artrit. Detta är viktigt för att undersöka modellens tillämpbarhet utifrån ett samvårdsperspektiv. Studiens resultat visar att dimensioner som är av vikt för patienter med reumatoid artrit saknas i modellen. I artikeln presenteras förslag på värden som borde läggas till för att bättre kunna bemöta patienters behov.

Nelson EC, Batalden PB, Homa KA, Dixon-Woods M, Van Citters AD, Morgan TC, Eftimovska E, Fisher ES, Ovretveit J, Harrison W, Lind C, Lindblad S. Registries as patient-centered learning health systems. BMJ. Submitted.

Sammanfattning och relevans för samvård: artikeln introducerar en konceptuell modell och exemplar från Sverige och USA av ett patientcentrerat lärande hälsosystem med samproduktion i kärnan. Kvalitetsregister och andra e-tjänster som stödjer samarbetet mellan patienter, vårdpersonal och forskare, utgör infrastrukturen för samproduktion och bidrar till ökad vårdkvalitet.

Essén A. Co-production in the marketing and innovation literatures — a selective overview. Working Paper. Stockholm: Karolinska Institutet, Medical Management Centre and Stockholm School of Economics, 2015.

Sammanfattning och relevans för samvård: en analys av samproduktion i marknadsförings- och innovationslitteraturen "på spaning" efter teoretiska modeller att tillämpa på samvård.

Co-production in chronic care: exploitation and empowerment. Anna Essén ,Sara Winterstorm Värlander, Karina T. Liljedal. European Journal of Marketing, 2016, Vol. 50 Iss: 5/6, pp.724 - 751.

Sammanfattning och relevans för samvård: en analys av samproduktion i marknadsförings- och innovationslitteraturen "på spaning" efter teoretiska modeller att tillämpa på samvård.