Publikationer Co-Care

Publikationer och arbeten inom ramen för forskningsprogrammet Co-Care: Samvård vid kronisk sjukdom 2014-2020
(Forte grant Nr 2014-04238)

Samvård: Multidisciplinärt arbetssätt 2.0. Populärvetenskaplig rapport 

Articles and book chapters

Integration and continuity of primary care: polyclinics and alternatives – a patient-centred analysis of how organisation constrains care co-ordination
Sheaff R, Halliday J, Øvretveit J, Byng R, Exworthy M, Peckham S, Asthana S.
Health Services and Delivery Research, No. 3.35. NIHR Journals Library 2015 Aug. DOI: 10.3310/hsdr03350

Value-Based Health Care for Chronic Care: Aligning Outcomes Measurement with the Patient Perspective
Ebbevi D, Forsberg HH, Essén A, Ernestam S
Qual Manag Health Care ;25(4):203-212. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749717

Sammanfattning och relevans för samvård: studien testar den inom värdebaserad vård etablerade modellen för att skapa utfallsmått - "the three tier model" - gentemot patienters syn på värde inom kronisk vård, specifikt reumatoid artrit. Detta är viktigt för att undersöka modellens tillämpbarhet utifrån ett samvårdsperspektiv. Studiens resultat visar att dimensioner som är av vikt för patienter med reumatoid artrit saknas i modellen. I artikeln presenteras förslag på värden som borde läggas till för att bättre kunna bemöta patienters behov.

Co-care: Producing better health outcome through interactions between patients, care providers and information and communication technology
von Thiele Schwarz U
Health Service Management Research; 2016 Feb; 29(1-2): 10–15.

Sammanfattning och relevans för samvård: Artikeln introducerar konceptet samvård och betonar samspelet mellan patient och vårdgivare för att nå bästa möjliga utfall. Samspelet kan underlättas genom digital teknologi men kräver en förändring av vår syn på hur vården fungerar. Istället för att tänka på vården som en transformation av input till produkter behöver vi se den som en matchning av behov och kunskap, vilket medför en attityd- och beteendeförändring hos alla parter.

Patient-initiated appointments compared with standard outpatient care for rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial
Fredriksson C, Ebbevi D, Waldheim E, Lindblad S, Ernestam S
RMD Open 2016 ;2(1):e000184. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27042334

Sammanfattning och relevans för samvård: studien testar en modell för patientinitierade vårdbesök (s.k. open-tight clinic). Resultaten visar att den nya (samvårds-)modellen är ett säkert sätt att ge mer makt åt patienter i daglig klinisk vård: kliniska utfall i form av sjukdomsaktivitet visades vara likvärdiga utfallen vid traditionell vård och patientens vårdupplevelser påverkades ej.

Registries as patient-centered learning health systems.
Nelson EC, Batalden PB, Homa KA, Dixon-Woods M, Van Citters AD, Morgan TC, Eftimovska E, Fisher ES, Ovretveit J, Harrison W, Lind C, Lindblad S
BMJ. Submitted.

Sammanfattning och relevans för samvård: artikeln introducerar en konceptuell modell och exemplar från Sverige och USA av ett patientcentrerat lärande hälsosystem med samproduktion i kärnan. Kvalitetsregister och andra e-tjänster som stödjer samarbetet mellan patienter, vårdpersonal och forskare, utgör infrastrukturen för samproduktion och bidrar till ökad vårdkvalitet.

Nelson EC, Dixon-Woods M, Batalden PB, Homa K, Van Citters AD, Morgan TS, Ovretveit J, Lind C, Lindblad S. Patient focused registries can improve health, care, and science. BMJ 2016;354:i3319 doi: 10.1136/bmj.i3319

Co-production in the marketing and innovation literatures — a selective overview
Essén A.
Working paper; Stockholm: Karolinska Institutet, Medical Management Centre and Stockholm School of Economics, 2015.

Sammanfattning och relevans för samvård: en analys av samproduktion i marknadsförings- och innovationslitteraturen "på spaning" efter teoretiska modeller att tillämpa på samvård.

Co-production in chronic care: exploitation and empowerment
Essén A, Winterstorm Värlander S, Liljedal KT
European Journal of Marketing, 2016, Vol. 50 Iss: 5/6, pp.724 - 751. Available from: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/EJM-02-2015-0067

Sammanfattning och relevans för samvård: en analys av samproduktion i marknadsförings- och innovationslitteraturen "på spaning" efter teoretiska modeller att tillämpa på samvård.

The evolution of weak standards: The case of the Swedish rheumatology quality registry 
Essén A, Sauder M.
Sociology of Health & Illness 2016;39:513–531. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12507 (AJG4)

Co-production in chronic care: Exploitation and empowerment
Essén A, Winterstorm Värlander S, Vold, K.
European Journal of Marketing 2016;50:724–751. http://dx.doi.org/10.1108/EJM-02-2015-0067 (AJG3)

Comparing and improving chronic illness primary care in Sweden and the USA
Øvretveit J, Ramsay P, Shortell S, Brommels M.
Int J Health Care Qual Assur. 201;29(5):582-95. doi: 10.1108/IJHCQA-02-2016-0014.

Building a learning health system using clinical registers: a non-technical introduction
Ovretveit J, Nelson E, James B.
Journal of Health Organization and Management 2016;30:1105-18. http://dx.doi.org/10.1108/JHOM-06-2016-0110

Persons with rheumatoid arthritis challenge the relevance of the health assessment questionnaire: a qualitative study of patient perception
Ebbevi D, Essén A, Forsberg HH.
BMC Musculoskeletal Disorders 2017;18:189. https://doi.org/10.1186/s12891-017-1566-5

The learning health system in Sweden; Using analyses of digital data for more effective daily care decisions, for improvement and for research.
Øvretveit J, Björk C.
In Braithwaite J et al (eds), Ch. 23, pp. 243-247. Health Systems Improvement Across the Globe, London: Taylor & Francis, 2017.

Using Patient-Reported Outcome Measurement to Improve Patient Care
Øvretveit J, Zubkoff L, Nelson E, Frampton S, Lehmann Knudsen J, Zimlichman E.
International Journal for Quality in Healthcare, 2017; 29:874–9  https://doi.org/10.1093/intqhc/mzx108

Digital Technologies Supporting Person-Centered Integrated Care – A Perspective
Øvretveit J.
International Journal of Integrated Care. 2017;17(4):6. http://doi.org/10.5334/ijic.3051

Using implementation tools to design and conduct quality improvement projects for faster and more effective improvement
Øvretveit J, Mittman B, Rubenstein L, Ganz D.
International Journal of Health Care Quality Assurance 2017;30:1-17 DOI 10.1108/IJHCQA-01-2017-0019.

Perspectives: answering questions about quality improvement: suggestions for investigators
Øvretveit J.
International Journal for Quality in Health Care 2017;29:137–42 doi: 10.1093/intqhc/mzw136

Bridging the discursive gap between lay and medical discourse in care coordination
Sheaff R, Halliday J, Byng R, Øvretveit J, Exworthy M, Peckham S, Asthana S.
Sociology of Health & Illness 2017;1-16 doi:10.1111/1467-9566.12553

A communications science perspective helps to choose and use digital health technologies to improve healthcare performance 
Øvretveit J, Wu A, Street R, Thimbleby H, Thilo F, Hannawa A.
Journal of Health Organisation and Management 2017;31: 28-37 DOI 10.1108/JHOM-07-2016-0128 

The performativity of numbers in chronic care: The case of Swedish rheumatology
Essén A, Oborn E.
Social Science & Medicine 2017;184:134–43. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.05.026

Patient accessible electronic health records: Connecting policy and provider action in the Netherlands
Essén A, Gerrits R, Kuhlmann E.
Health Policy and Technology, 2017;6:134-41. https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2017.03.001

Co-Designing an eHealth Service for the Co-Care of Parkinson Disease: Explorative Study of Values and Challenges
Revenäs Å, Hvitfeldt Forsberg H, Granström E, Wannheden C.  
JMIR Res Protoc. 2018 Oct 30 [cited 2020 Jan 16];7(10):e11278http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30377143

How Materiality Enables and Constrains Framing Practices: Affordances of a Rheumatology E-Service 
Essén A, Värlander SW.
J Manag Inq. 2018. https://doi.org/10.1177/1056492618760722

Patient accessible health records: Differences across 10 countries
Essén A, Scandurra I, Johansen MA et al.
Health Policy and Technology, 2018;7:44–56.

Adapting improvements to context: when, why and how?
Ovretveit J, Dolan-Branton X, Marx M, Reid A, Reed J, Agins B.
International Journal for Quality in Healthcare, Volume 2018;30 (suppl_1):20-3.  https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy013

Better Health Care: how do we learn about improvement?
Massoud R, Kimble L, Goldmann D, Ovretveit J, Dixon N.
International Journal for Quality in Health Care 2018;30 (suppl_1);1-4. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzy020

Implementing Patient and Carer Participation in Self-Care and Co-Care in Sweden: Policy, Practice and the Future of Person-Centred Care
Øvretveit J, Degsell E.
In: Pomey M-P, Denis J-L, Dumez V (eds) pp. 63–89. Patient Engagement: How Patient-provider Partnerships Transform Healthcare Organizations.
Palgrave Macmillan, 2019. Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-14101-1_4

Digital Technology: Opportunities and barriers for usage of personal health records in hospital – report from a ­workshop of the Health Informatics Unit at the Royal ­College of Physicians.
Subbe CP, Øvretveit J, Quinn N, Wyatt JC.
Futur Healthc J [Internet]. 2019;6(1):52–6. https://www.rcpjournals.org/lookup/doi/10.7861/futurehosp.6-1-52

“You have to know why you're doing this": a mixed methods study of the benefits and burdens of self-tracking in Parkinson's disease 
Riggare S, Scott Duncan T, Hvitfeldt H, Hägglund M.
BMC Med Inform Decis Mak. 2019;19(1):175. doi:10.1186/s12911-019-0896-7

Moving from clinician-defined to patient-reported outcome measures for survivors of high-grade glioma
Rosenlund L, Degsell E, Jakola AS.
Patient Relat Outcome Meas. 2019;10:267-76. doi:10.2147/PROM.S179313

Digitalization of health in Sweden to benefit patients
Ovretveit J.
In Larsson A, Teigland R (eds). Digital Transformation and Public Services. Abingdon: Routledge, 2020. https://www.taylorfrancis.com/books/9781000690644

How technology-afforded practices can generate institutional change at field-level: Identifying a recursive mechanism.
Essén A, Winterstorm Värlander S.
Management Information Systems Quarterly, 2019;43:1155-76.

How materiality enables and constrains framing practices: Affordances of a rheumatology e-service 
Essén A, Winterstorm Värlander S.
Journal of Management Inquiry 2019;28:458–71. https://doi.org.10.1177/1056492618760722 (AJG3)

Digital tools as promoters for person-centered care practices in chronic care? Healthcare professionals’ experiences from rheumatology care
Granström E, Wannheden C, Brommels M, Hvitfeldt H, Nyström ME.
BMC Health Services Research 2020;20:1108 https://doi.org/10.1186/s12913-020-05945-5.

Patient Segmentation: Adjust the Production Logic to the Medical Knowledge Applied and the Patient's Ability to Self-Manage-A Discussion Paper
Brommels M.
Front Public Health 2020;8:195. doi: 10.3389/fpubh.2020.00195. eCollection 2020.

How People with Parkinson’s Disease and Health Care Professionals Wish to Partner in Care Using eHealth: Co-Design Study 
Wannheden C, Revenäs Å.
J Med Internet Res. 2020;22(9):e19195. http://www.jmir.org/2020/9/e19195/

Sharing Patient-Controlled Real-World Data Through the Application of the Theory of Commons: Action Research Case Study
Hager A, Lindblad S, Brommels M, Salomonsson S, Wannheden C.
J Med Internet Res. 2021;23(1):e16842. doi: 10.2196/16842.

How the pandemic empowered self-care and close-care: A narrative review
Øvretveit J.
International Journal of Health Governance 2021 (in press). DOI: 10.1108/IJHG-02-2021-0007

Qualities in interpersonal relations that matter to persons living with brain tumor and informal caregivers: a qualitative inquiry.
Dahlberg M, Bylund A, Gustavsson P, Herlestam Calero T, Wannheden C.
Journal of Clinical Nursing. Submitted.

Implementation

Tumörer i hjärna och ryggmärg. Nationellt vårdprogram, 2018.
Degsell E m.fl.
Första vårdprogram med avsnitt om samvård/First national clinical care guideline including a section on co-care

Samvård: Multidisciplinärt arbetssätt 2.0.
Brommels M, Degsell E.
Populärvetenskaplig rapport med förslag till nationellt ordnat införande av nya arbetssätt för att stödja spridning av samvård/A popular science report that includes a proposal for a national technology assessment procedure on practice change – as a means to support the spread of co-care).

Dissertations

Ebbevi D. Value-Based Health Care: Challenges in moving forward. 2016

Granström E. From patient to person perspectives on the role of quality data, patient experiences, and patient involvement in the improvement of chronic care. 2021

Half-time review

Dahlberg M. “Who cares?” Uncovering social relations and resources of persons living with brain tumor and their caregivers. 2020

Master thesis

Javani D. The Organisational Challenges of Implementing eHealth Services: A Case Study on The Patient Self-Test Application in Centre for Rheumatology. KTH 2017.

Reports

Akademiskt specialistcentrum för reumatologi: en fallstudie av etableringsprocessen.
Hansson J, Dahlberg M, Brommels M
Stockholm: Karolinska Institutet, Medical Management Centrum, 2017.

Co-Care Companion: Digitalt stöd för samvård.
Ahlén H, Seo T.
Rapport 2016-07-15.

Working papers

Summary overview of person and patient centered care, patient participation and patient partnership research. Working Paper.
Øvretveit J.
Stockholm: Karolinska Institutet, Medical Management Centre, 2015.

Co-production in the marketing and innovation literatures – a selective overview. Working Paper.
Essén A.
Stockholm: Karolinska Institutet, Medical Management Centre and Stockholm School of Economics, 2015.

Manuscripts

Granström E, Wannheden C, Brommels M, Hvitfelt H, Nyström ME. Patients’ views on and experiences of person-centered care practices and digital tools used in rheumatology care.

Tolf S, Dahlberg M, Brommels M, Wannheden C. Restructuring health care. Moving specialist care from Hospitals to Academic Specialist Centres- Rationales, hinders and enablers from different stakeholder perspectives.

Eftimovska E, Brommels M, Wannheden C. Digital tools enabling collaboration in chronic care: a scoping review.

Conference abstracts

Who cares? Uncovering social Support Needs and Resources of malignant CNS Tumor Patients and their informal Caregivers.
Dahlberg M, Wannheden C, Essén A et al.
IJIC 2019;19(S1):A231, pp. 1-8, DOI: dx.doi.org/10.5334/ijic.s3231

Work practices and use of digital tools for person-centered care and care quality improvement.
Granström E.
Int Forum om Quality and Safety in Health Care 28-30 April 2020.

Experiences of care professionals in an outpatient specialist Rheumatology care unit.
Granström E, Wannheden C, Brommels M, Hvitfeldt H, Nyström ME.
ICIC 2020. 20th International Conference on Integrated Care – Croatia 9, 16, 23, 30 Sep 2020.

Closing the organizational gap between formal- and informal care in neuro-oncology to achieve fully integrated care.
Dannapfel P, Degsell E, Brommels M.
ICIC 2020.

From Good to Great –insights, learnings and a change of perspective on patient involvement at Karolinska University Hospital.
Blommengren A, Degsell E.
ICI 2020.

Miscellaneous

Flytta perspektivet till att involvera vården i patienternas
Brommels M, Degsell E.
Dagens Medicin; 2020. 
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/flytta-perspektivet-till-at…