Projekt jobba hemifrån

Anmäl intresse för att delta i studien

Anmäl dig här om du vill delta i studien om hemifrånarbete under pandemin som du nyligen fått information om från Malmö Stad.

Forskningen bedrivs av docent Kristina Palm och fil.dr. Gisela Bäcklander, Karolinska Institutet, samt docent Calle Rosengren, Lunds Universitet.

Att delta i forskningen innebär att

  • Inför intervjun ta upp till 3 fotografier som beskriver eller uttrycker hur det har varit för dig att jobba hemifrån.
  • Därefter följer en intervju på en dryg timme.
  • Några månader efter att pandemin anses mer eller mindre över och man får jobba regelbundet från kontoret igen, kommer vi att vilja boka in en ny intervju på samma sätt.

Om du har frågor kan du kontakta gisela.backlander@ki.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in så att vi kan nå dig för vidare information om studien och bokning av intervju. Karolinska Institutet (KI) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor angående denna behandling kontakta kristina.palm@ki.se.

KI är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. KI kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Dina personuppgifter och övriga uppgifter om dig som samlas in inom behandlingen skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna.

Uppgifterna lagras hos KI till projektets slut 2022. Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Om du har synpunkter på KI:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till dataskyddsombud@ki.se.

Om du inte är nöjd med KI:s svar, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på KI:s behandling av dina personuppgifter, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.