Personcentrerad vård för tidig MS och dess etiska aspekter

Ulrik Kihlbom, professor i medicinsk etik vid etikenheten vid LIME arbetar med ett nytt forskningsprojekt som utvärderar skräddarsydda preventiva rehabiliteringsinsatser för nydiagnosticerade MS-patienter.

- Vår grupp fångar upp patienternas perspektiv på insatserna och diskuterar etiska utmaningar. De etiska aspekterna handlar preliminärt om autonomi och hur ansvaret uppfattas när vården skräddarsys, patienters integritet och rättvis tillgång till precisionsmedicin.

Idag saknas till stor del tidig och effektiv prevention av fysiska och kognitiva symptom för MS.

- Nya sätt att diagnosticera tidiga symptom på MS och metoder för att anpassa insatser utifrån kliniska och demografiska parametrar, samt patienternas egna perspektiv ger hopp om effektivare preventiva insatser, så som individuellt utformade kognitiva och fysiska träningsprogram. 

Projektet kommer att pågå i tre år och leds av Giovanni Martinelli vid IRST i Italien och samlar forskare också från Uppsala och Tel Aviv.

GH
Innehållsgranskare:
Annelie Jonsson
2023-06-22