Skip to main content

Patientdrivna innovationer - Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård

Det finns fyra innovationer som ingår i forskningsprogrammet.

Genia

Typ av innovation:

App- och webbapplikation

Syfte:

Att stödja omsesidigt lärande och delat beslutsfattande mellan patienter, deras informella vårdgivare och yrkesverksamma.

Involverad patientgrupp:

Barn och vuxna med cystisk fibros.

Dream Scale

Typ av innovation:

Indikator (VAS-skala)

Syfte:

Att stödja målinställningen utifrån vad som är viktigast för patienterna.

Involverad patientgrupp:

Barn och unga vuxna med juvenil reumatoid artrit.

CareMaps

Typ av innovation:

Papper oh penna (digitalisering planeras)

Syfte:

Att se, värdera och utveckla relationer i närvaro av sjukdom.

Involverad patientgrupp:

Barn och vuxna med hjärntumör.

Patient Recovery College

Typ av innovation:

Utbildning.

Syfte:

Att stödja lärande och utveckling av coping-strategier bland patienter.

Involverad patientgrupp:

Vuxna med psykisk sjukdom