Patientdrivna innovationer för samvård som ingår i forskningsprogrammet

En kort introduktion.

Genia

Genia är ett patientsupportsystem i form av en app för patienter med cystisk fibros, CF och juvenil idiopatisk artrit, JIA. Appen syftar till att förbättra kommunikation och samarbete mellan vårdgivare och patienter, vilket möjliggör patienter med långvarig sjukdom att dela information med närstående och vårdpersonal. Genom enkla digitala stöd i appen ges patienten möjlighet att hålla koll på sin hälsa och utveckla behandlingsplaner tillsammans med sin vårdgivare. Genia används idag på samtliga fyra CF center i Sverige och är integrerad med andra hälsoinformationssystem som används i klinisk praktik.

Drömfångaren

Drömfångaren är ett digitalt verktyg som hjälper unga med reumatisk sjukdom att tillsammans med vårdpersonal fokusera på sina egna drömmar och mål i livet, och planera vården utefter det. Med hjälp av beteendedesign, nudging och sociala funktioner hjälper Drömfångaren den enskilda patienten att sänka tröskeln till ett aktivt liv och på samma gång vara ett redskap för dialog med vården. Det resulterar i effektivare vårdmöten, bättre resursplanering och i förlängningen insamling av värdefulla data till nationella kvalitetsregister. Drömfångaren tar sin utgångspunkt i det friska och det möjliga, istället för i sjukdom och begränsningar.

CareMaps/CareMapping

Typ av innovation

Instruktion, penna och papper och ändrande arbetssätt

Syfte

Se och stärka roller och relationer från diagnos till död och lite därtill.

Involverad målgrupp

Patienter, närstående, efterlevande och olika professioner som bidrar till hälsa och välmående med start av målgrupperna barncancer, hjärntumör hos vuxna och huvud-halscancer hos vuxna.

Patientskolan

Patientskolan erbjuder stöd och gemenskap för patienter inom Norra Stockholms psykiatriska öppenvård genom informativa gruppträffar. Grupperna hålls av anställda på Norra Stockholms Psykiatri med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. Under gruppträffarna får patienterna ta del av information om hälso- och socialtjänst och gemensamt resonera kring strategier att hantera stigma, sociala sammanhang, vänskapsrelationer, ensamhet och egenvård. Målet är att främja patienternas tillfrisknande och återhämtning.

Spetspatienter

Typ av innovation

Social innovation.

Syfte

En spetspatient är en patient eller närstående som vet, kan och vill mer. Utifrån sin egen kapacitet och funktionsförmåga hanterar spetspatienter sina hälsoutmaningar på ett konstruktivt och kunskapsbaserat sätt. Innovationen Spetspatienter syftar till att stödja individer som vill ta en större roll i utveckling av sin egen eller närståendes vård samt hälso- och sjukvården i stort.

Involverad patientgrupp

Alla.

HH
Innehållsgranskare:
2022-09-08