Lina Al-Adili ny postdoktor i Patienten i Förarsätet

Nyligen klev Lina Al-Adili in i rollen som postdoktor i Patienten i Förarsätet. Lina doktorerade nyligen på Uppsala Universitet med en avhandling som undersökte utvärdering och målsättning inom nutritionsbehandling utifrån ett personcentrerat perspektiv.

Lina Al-adili
Lina Al-adili Foto: Privat

Hej och välkommen Lina! Hur kom det sig att du valde att börja på KI?

- Som doktorand vid Uppsala universitet tog jag några fristående kurser på Karolinska Institutet. Redan då väcktes mitt intresse för att arbeta på KI, med tanke på institutets framstående internationella rykte inom medicinsk forskning. Jag såg det som en enastående möjlighet för min personliga och professionella utveckling.

Vad innebär din nya tjänst?

- Jag har blivit anställd som postdoktor i projektet "Patienten i Förarsätet". Det unika med detta forskningsprojekt är att forskare samarbetar med patienter och vårdpersonal för att bedriva forskning som syftar till att förbättra vården. Detta arbetssätt ger mig möjlighet att få olika perspektiv på forskningen och bidrar till en lärorik och givande erfarenhet.

Vad har du gjort tidigare?

- Innan jag började på Karolinska Institutet doktorerade jag på Uppsala universitet. Jag har också arbetat som klinisk dietist inom primärvården. I min doktorsavhandling undersökte jag utvärdering och målsättning inom nutritionsbehandling utifrån ett personcentrerat perspektiv. Resultaten betonar vikten av att inkludera patienternas perspektiv och implementera en personcentrerad praxis för att förbättra utvärderingsprocessen och uppnå bättre behandlingsresultat för patienterna.

Vad ser du fram emot att göra framöver?

- Jag brinner för implementeringsforskning och kvalitetsarbete inom vården. Med min tidigare kliniska erfarenhet av att arbeta med patienter på individnivå är mitt framtida mål att bidra till att förbättra vården och gynna patienter på en övergripande nivå genom strategiskt arbete och forskning. Genom att tillämpa min kunskap och erfarenhet hoppas jag kunna göra verklig skillnad för patienterna och förhoppningsvis kunna förbättra vården som helhet.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2024-06-26