Mer information - Etik i praktiken

Här finner du mer information om etik i praktiken.

 

Se presentationerna och rapporten från den nationella etiknätverkskonferensen i november 2017 nedan:

Etisk plattform

Kommittéer för vårdetik

Prioriteringar i vardagen

Prioriteringar palliativ vård

Rapport

Särläkemedel

 

Se presentationerna och rapporten från den nationella etiknätverkskonferensen i november 2016 nedan:

CHE

Barnetikrådet

Etikon 1

Etikon 2

Rapport

 

Presentation för SKL (Avdelningen för vård och omsorg 23/1) 2017.

 

En kvalitativ och kvantitativ studie, 2001

En skrift om etikarbetet på Karolinska sjukhuset 2000 - 2002.