Konsekvenser av prehospital patientstyrning till optimal vårdnivå – kostnader, vårdutnyttjande och hälsoutfall

Utvecklingen av Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm inbegriper patientcentrerat omhändertagande i en nätverkssjukvård. Möjligheten att styra patientflöden till optimal vårdinstans utifrån kunskap om vad som är bäst för patienten utgör ett viktigt medel för att kunna nå framgång i denna utveckling.

ambulance

Inom ambulanssjukvården fanns tidigare en tradition att alla patienter transporterades till akutmottagningar, oavsett vilket vårdbehov patienten hade. Sedan ett antal år har ambulanssjukvården i Stockholm läns landsting reformerats och utvecklade styrmodeller, som använder beslutsunderstöd som verktyg, möjliggör att beslut om vart patienten ska köras kan tas redan prehospitalt av ambulanspersonalen.

Projektets syfte

Syftet med det här projektet är att titta på konsekvenserna av prehospital patientstyrning avseende kostnader, vårdutnyttjande och hälsoutfall. Vi avser även följa utvecklingen och effekterna över tid sedan införandet av geriatrisk patientstyrning i Stockholms läns landsting. Projektet bygger vidare på ett landstingsuppdrag som du kan läsa mer om här.

Resultat i korthet

Det finns ännu inga resultat från projektet.

Fortsatt arbete

Projektet beräknas pågå till hösten 2021.

Kontaktperson

 

Sofi Varg

Doktorand