Pris till podcasten ”Doktorn frågar”

Unga Reumatikers podcast Doktorn frågar har nyligen tilldelats pris av FOKUS Patient® med motiveringen: […] Podcasten som samtida media och fokuset på patientrepresentanternas erfarenheter bidrar till ett ändrat synsätt i vården. Att ge en plattform för fler patienter att göra sina röster hörda, både för att lyfta upp bra exempel och saker som behöver ändras tillsammans med vården. […]. Siri Klintberg, generalsekreterare i Unga Reumatiker berättar här mer.

Siri Klintberg
Siri Klintberg Foto: Jona Häglund

Grattis Unga Reumatiker och Siri! Berätta, vad är det för pris ni har fått?

- Vi har fått utmärkelsen ”Årets Patientföreträdare” av FOKUS Patient® för vår podcast ”Doktorn frågar”, som vänder på det klassiska konceptet “Fråga doktorn” och i stället låter vårdpersonal ställa frågor som patienter svarar på. 

Vad innebär det för er att få det här priset?

- Det innebär att ett viktigt synsätt får större utrymme och uppmärksamhet; att vårdmöten ska fokusera mer på patientens drömmar och mål och fokusera mindre på sjukdomen. Det är ett återkommande samtalsämne i podden att vårdmöten bör fokusera mer på drömmar och mindre tid på själva sjukdomen. Där börjar vi märka av en förändring i synsättet på vårdmötenas innehåll. Det ökar medvetenheten kring patientens rättigheter men framför allt kring möjligheten att samtalet inte måste handla om sjukdomen utan att det faktiskt går att prata om sina drömmar och mål, för att på det viset ta fram en plan och behandling som kan möjliggöra drömmen.- Det är även många inom vården som lyssnar på podcasten och tar del av patienternas svar på frågor som tas upp, för att utveckla bemötandet i vården. Det leder till ökad delaktighet i beslut om vård och behandling eftersom patienterna kan belysa olika erfarenheter. Det är glädjande att det är patienten som sitter i förarsätet, och att inte vårdpersonalen enbart sitter på alla svar, utan att de kan lära av patienterna. Patienterna är experter och har kunskap som behöver tas till vara på för att kunna hitta den mest effektiva behandlingen för personen.
 

Vad händer framöver?

- Vår vision är att alla unga reumatiker ska kunna känna livsglädje och ha möjlighet att uppfylla sina drömmar. Vi kommer därför fortsätta arbetet med att skifta fokuset i vårdmöten för att det inte enbart ska pratas om sjukdomen, utan i större utsträckning prata om mål och drömmar.

- Vi ska sprida podden mer för att ge fler patienter stöd, tips och pepp, men också för att utveckla vården och mötet med vården där personen ska stå i centrum.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-12-14