Verktygslåda för kreativitet, nya perspektiv och samarbete - UBE

Välkommen till verktygslådan! Den innehåller verktyg för dig som vill väcka och stimulera din egen och andras kreativitet, hitta nya perspektiv och samarbeta med andra.

Innehåll och format

Innehållet och formatet har formats genom många års arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i fokus på UBE.

Verktygslådan är en faktisk produkt av de två senaste projekten: KI 2.0 och KI 2.1, som båda bedrivits med stöd från Tillväxtverket. KI 2.0 pågick 2011-2014 och syftade till att implementera inslag av entreprenörskap i Karolinska Institutets grundutbildningar. KI 2.1 pågick 2014-2015 och syftade till fortsatt implementering. I själva materialet kan du läsa mer om den process som vi själva har arbetat med för att skapa verktygslådan och dess innehåll. Vissa verktyg har vi uppfunnit själva, andra finns redan.

Med Design Thinking-processen som utgångspunkt, kan du hitta verktyg som hjälper dig att upptäcka, definiera, utveckla och leverera idéer, resultat, produkter eller kanske tjänster. Vi tänker oss att du som har nytta av verktygslådan och verktygen kanske är lärare, student, projektledare, forskare, doktorand, administratör, chef eller något helt annat. Det spelar ingen roll vad du gör eller vem du är. Om du känner att verktygen kan vara dig till hjälp och ge dig nya idéer så är du hjärtligt välkommen att använda dem.

Hur du använder verktygen

Använd verktygen på det sätt som du känner är meningsfullt för dig.

Du får kopiera, vidaredistribuera materialet, ändra och bygga vidare på det så länge som du tar hänsyn till den Creative Commons-licens som skyddar det.

Du kan ladda ner varje verktyg och arbetsblad för sig, eller verktygslådan i sin helhet. Du kan även beställa verktygslådan från KI:s informationsmaterial. Se flikarna till höger i menyn.

Lycka till!

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller vill diskutera något (eller kanske vill ha ett signerat exemplar) är du välkommen att höra av dig.

Du kan hitta information om verktygslådan på engelska under Project at UBE - The Toolbox.

Profile image

Max Kleijberg

Postdoktor

Verktygslådan

Verktygslådan finns att ladda ner i pdf-format. Den innehåller exakt samma material som den tryckta versionen. Det finns länkar i materialet som går att klicka på. Materialet är dock inte interaktivt i den mening att du kan arbeta i det online.

Varje verktyg finns även separat, med tillhörande arbetsblad, i pdf-format. När du klickar på till exempel verktyg 7 ("Hitta ditt drömjobb"), så finns arbetsbladet i samma fil.

Verktyg

LO
Innehållsgranskare:
2023-01-24