Vårdutnyttjande, kontinuitet och kostnader för personer med KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett exempel på en sjukdom där diagnostisering och tidig intervention är viktig både för individens livskvalitet och samhällets kostnader. Samtidigt är KOL både underdiagnosticerat och mindre beskrivet än andra stora folksjukdomar.

Projektets syfte

I det här projektet utforskar vi möjligheterna att använda administrativ registerdata för att identifiera individer med KOL, beskriva deras egenskaper och följa deras vårdutnyttjande, mottagningskontinuitet, utfall och vårdkostnader. Projektet är ett uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Resultat i korthet

copd

Det är svårt att återfinna individer med KOL i befintliga register. Det beror dels på underdiagnostisering, och dels på underrapportering av diagnoser i registerdata. Individer med en hög mottagningskontinuitet, det vill säga de som gör en stor andel av sina besök till samma mottagning, har bättre utfall och lägre vårdkostnader än de som gör sina besök på många olika mottagningar.

Rapporter och publikationer

Clinic continuity of care, clinical outcomes and direct costs for COPD in Sweden: a population based cohort study.
Sveréus S, Larsson K, Rehnberg C
Eur Clin Respir J 2017 ;4(1):1290193

Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting.
Sveréus, S., Bergfors, S., Dahlgren, C. & Rehnberg, C. (2014).
Stockholms Läns Landsting/Karolinska Institutet.

Kontaktperson

Profile image

Sofia Sveréus

Anknuten till Forskning
Profile image

Clas Rehnberg

Professor
CR
Innehållsgranskare:
Fanny Goude
2023-03-29